Relacja z konferencji EAIE - Czechy, wrzesień 2014

W dniach 16 – 19.05.2014 r. delegacja Politechniki Warszawskiej w składzie:

 • doc. dr inż. Roman Podraza (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • mgr inż. Małgorzata Domańska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
 • mgr Dominika Frąk-Dudzińska (Centrum Współpracy Międzynarodowej)

przebywała w Pradze, stolicy Czech, gdzie wzięła udział w 26. Dorocznej Konferencji EAIE – European Association for International Education.

Konferencja EAIE to największe w Europie międzynarodowe wydarzenie poświęcone w całości zagadnieniom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to platforma umożliwiająca osobom zaangażowanym w proces internacjonalizacji wymianę nowych idei, dobrych praktyk i innowacji w tej dziedzinie. Towarzysząca konferencji wystawa pozwala uczestniczącym instytucjom szkolnictwa wyższegona zaprezentowanie swojej oferty i krajów, z których pochodzą.

W tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem „Steppinginto a new era”, wzięło udział przeszło5000 uczestników z 90 krajów.Odbyło się ponad 170 sesji, 29 warsztatów oraz 4 dialogi. Delegaci PW wzięli udział między innymi w następujących sesjach:

 • Korea’s Global University Campus: European and American perspectives
 • Managing risks in student mobility: good practices
 • Internationalisation strategies: best practices on national and institutional levels
 • U-Multirank: first results and lessons learned
 • Metrics of success in international student recruitment
 • Erasmus Impact Study: results unveiled
 • Destination anywhere: how students decide where to study
 • Erasmus+: towards stronger and innovative structural cooperation

Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w jednej z 6 wizyt w kampusach czeskich uczelni wyższych, aby zapoznać się z tamtejszym systemem kształcenia. My wybraliśmy zwiedzanie kampusu Czech Technical University in Prague – partnera PW w różnych programach współpracy międzynarodowej (m. in.: Erasmus Mundus, LLP-Erasmus, ATHENS, Platforma Współpracy Metropolitalnych Uniwersytetów Technicznych Europy Centralnej i Wschodniej). Podczas wizyty zaprezentowano namuczelnię i jej osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. PonadtoodwiedziliśmyFaculty of Electrical Engineering - Department of Computer Graphics and Interaction, gdzie można było oglądać efekty współpracy z artystami (film przedstawiający tancerzy, których ruchy pobudzają zmiany na wyświetlanej elektronicznej powierzchni. Mogliśmy też oglądać przez specjalne okulary makietę Pragi w trzech wymiarach. Wizytując Department of Measurement mieliśmy okazję zobaczyć m in. symulator lotu, na którym można było samodzielnie latać nad Pragą.

Na kampusie CTU znajduje się także nowoczesna Narodowa Biblioteka Techniczna (na zdjęciu poniżej), którą również mieliśmy możliwość zwiedzić.

Narodowa Biblioteka Techniczna

Udział w konferencji EAIE był znakomitą okazją do zacieśniania kontaktów z partnerami z całego świata. Wzięliśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami następujących uczelni:

 • Kyungpook National University (Korea Płd.)
 • University of Ulsan (Korea Płd.)
 • University of Ljubljana(Słowenia)
 • Czech Technical University in Prague (Czechy)
 • Tampere University of Technology (Finlandia)
 • Norwegian University of Science and Technology (Norwegia)
 • University of Luxembourg (Luksemburg)

Rozmowy dotyczyły głównie bieżącej współpracy oraz perspektyw jej rozwoju w przyszłości.

Na zdjęciu: Dominika Frąk-Dudzińska (CWM PW) oraz Won-Kyo Jung (UoU)

EAIE 2014 w Czechach