Relacja z konferencji EAIE - Glasgow, Wielka Brytania, 2015

W dniach 14 – 18.09.2015 r. delegacja Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej w składzie: mgr  Patrycja Kluź i mgr Dominika Frąk-Dudzińska przebywała w Glasgow, gdzie wzięły udział w 27. Dorocznej Konferencji EAIE – European Association for International Education.

Konferencja EAIE to największe w Europie międzynarodowe wydarzenie poświęcone w całości zagadnieniom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to platforma umożliwiająca osobom zaangażowanym w proces internacjonalizacji wymianę nowych idei, dobrych praktyk i innowacji w tej dziedzinie. Towarzysząca konferencji wystawa pozwala uczestniczącym instytucjom szkolnictwa wyższego na zaprezentowanie swojej oferty i krajów, z których pochodzą.

IMG_7615

W tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem „Wealth of nations”, wzięło udział przeszło 5050 uczestników z 90 krajów. Odbyły się 152 sesje, 21 warsztatów oraz 2 dialogi. Delegatki PW uczestniczyły w następujących sesjach:

 • The rise of double-degree programmes: models, practices and lessons learned.
 • Exchange-student assessment: where do we draw the line?
 • Joint degrees: innovation and controversy.
 • How students choose a study destination, and how you can influence that choice!
 • English instruction in Asia: an angel at our side or albatross around our necks?
 • Recruit more students using sales techniques.
 • Creative marketing in recruitment: practical strategies that work.
 • The cross-channel marketing conundrum: engaging hyper-connected students.

Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w jednej z 10 wizyt w kampusach szkockich uczelni wyższych, aby zapoznać się z tamtejszym systemem kształcenia. My wybrałyśmy University of Glasgow. Podczas wizyty zaprezentowano nam uczelnię i jej osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Następnie miałyśmy możliwość zwiedzić kampus składający się z historycznych budynków oraz należące do uczelni Hunterian Museum.

IMG_7357

Udział w konferencji EAIE był znakomitą okazją do zacieśniania kontaktów z partnerami z całego świata. Wzięłyśmy udział w spotkaniach z przedstawicielami następujących uczelni:

 • University of  Ulsan (Korea Południowa),
 • Queensland University of Technology (Australia),
 • National Taiwan University of Science and Technology (Tajwan),
 • Hokkaido University (Japonia),
 • E.B.I. Ingenieurs Bio-industries (Francja).

Rozmowy dotyczyły głównie bieżącej współpracy oraz perspektyw jej rozwoju w przyszłości.

Delegacja PW odbyła także dyżur na stoisku Ready Study Go Poland podczas towarzyszącej konferencji wystawy uczelni i instytucji związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.

20150917_152649
IMG_7592
20150917_155056