Relacja ze spotkań promocyjno-rekrutacyjnych - Indonezja, marzec 2017

W dniach 21-31 marca 2017 r. delegacja Centrum Współpracy Międzynarodowej w składzie: mgr Dominika Frąk-Dudzińska i mgr Małgorzata Musińska, przebywała w Indonezji (w miastach Surabaya i Dżakarta). Celem wyjazdu była promocja Politechniki Warszawskiej i naszej oferty studiów anglojęzycznych w szkołach średnich i szkołach wyższych oraz wizyta w uczelni partnerskiej.

Podczas pobytu w Indonezji przedstawicielki CWM PW złożyły wizyty w 5 szkołach średnich, które prowadzą kształcenie według różnych programów nauczania: narodowego, międzynarodowego i amerykańskiego. W szkołach średnich spotykałyśmy się głównie z doradcami szkolnymi, którzy pełnią bardzo istotną rolę w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru studiów, ale także z uczniami. Odwiedziłyśmy także dwie politechniki, które w tamtejszym systemie edukacyjnym są szkołami pomaturalnymi o charakterze zawodowym oraz dwie uczelnie – University of Indonesia (jedną z najbardziej prestiżowych indonezyjskich uczelni) oraz naszego partnera Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Podczas wszystkich spotkań naszej delegacji towarzyszyły przedstawicielki agencji Representative Indonesia (pani Nadya Tehupuring i pani Evangeline Polii), która reprezentuje Politechnikę Warszawską w Indonezji i wspiera nasze działania promocyjne.

Indonezja jest obiecującym rynkiem, z którego możemy pozyskiwać kandydatów na studia w PW. Rozwija się tam klasa średnia, którą coraz częściej stać na wysyłanie dzieci na zagraniczne studia. Absolwenci szkół średnich wyjeżdżają najczęściej do Australii i Stanów Zjednoczonych, a także do Europy – głównie do Holandii i Niemiec. Polska nie jest jeszcze znana jako kraj, do którego warto wyjechać na studia. Swoimi działaniami zamierzamy jednak rozwijać tę świadomość wśród potencjalnych kandydatów.

Centrum Współpracy Międzynarodowej zamierza kontynuować działania promocyjno-rekrutacyjne w Indonezji podczas kolejnych wyjazdów, związanych z udziałem w Polish Higher Education Fair, które odbędą się we wrześniu w Dżakarcie oraz w międzynarodowych targach edukacyjnych EHEF 2017 (European Higher Education Fair), które odbędą się w listopadzie b.r.

20170323_153323
20170323_104820
20170327_121037
20170329_092406