Spotkanie stowarzyszenia CESAER w Saclay, październik 2019

W dniach 16-18 października 2019 r. przedstawiciele 86 czołowych uniwersytetów naukowo-technicznych (S&T) z 33 krajów na czterech kontynentach zgromadzili się w Saclay pod Paryżem na wspólnym spotkaniu stowarzyszeń CESAER i T.I.M.E. Głównym tematem było nowatorskie podejście do edukacji, konieczne do sprostania przez uczelnie techniczne wyzwaniom społecznym XXI wieku, takim jak zmiany klimatu oraz zapewnienie zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa obywateli.

Wśród ok. 300 uczestników spotkania, którego gospodarzami były uczelnie Université Paris-Saclay i CentraleSupélec, znalazła się delegacja przedstawicieli Politechniki Warszawskiej w składzie:

  • prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki
  • Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej
  • Dominika Frąk-Dudzińska, starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej, CWM.

Podczas spotkania odbyły się posiedzenia Prezydencji oraz Board of Directors, w której zasiada prof. Bacewicz, a także warsztaty grup roboczych - Task Forces (w pracach jednej z nich, Task Force Mobility, uczestniczy D. Frąk-Dudzińska). Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej wzięli udział w konferencji pod hasłem „Novel approaches in S&T education and training tackling the challenges of the 21st century”, warsztatach tematycznych dotyczących relacji uczelnie – przemysł, etyki w badaniach naukowych, mobilności międzynarodowej studentów, podwójnych dyplomów i wspólnych programów studiów magisterskich, a także w Zgromadzeniu Ogólnym, na którym podjęto decyzje dotyczące dalszego rozwoju organizacji – wybrano nowego Prezydenta, którym od 1 stycznia 2020 r. zostanie Rik Van de Walle z Uniwersytetu w Gandawie oraz przyjęto 1 nowego partnera, który dołączy w 2020. r. Partnerzy zostali także zaproszeni do udziału w przyszłorocznym spotkaniu, które zostanie zorganizowane przez Uniwersytet w Lund (Szwecja) w październiku 2020 r.

CESAER jest europejskim stowarzyszeniem zrzeszającym obecnie 53 czołowe uniwersytety, głównie techniczne, z 25 krajów. Organizacja jest liderem doskonałości w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Uczestnictwo w CESAER umożliwia m.in. wpływ na decyzje dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego podejmowane na szczeblu Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat CESAER: http://www.cesaer.org/en/about/about-cesaer/

Politechnika Warszawska przystąpiła do stowarzyszenia CESAER w 2005 r.

CESAER Group Photo

Fot. CESAER