Szkolenie w ramach Erasmus+ Staff Mobility Training w International Office Instituto Superior Tecnico w Lizbonie

W dniach 22-26.05.2017 r. przedstawicielka Centrum Współpracy Międzynarodowej Dominika Frąk – Dudzińska odbyła szkolenie w ramach Erasmus+ Staff Mobility Training w International Office Instituto Superior Tecnico w Lizbonie (Portugalia).

Instituto Superior Técnico (IST) jest szkołą inżynieryjną, częścią Universidade de Lisboa. Założony w 1911 roku, IST jest największą i najbardziej prestiżową szkołą inżynieryjną w Portugalii. Jest to uczelnia publiczna o znacznej autonomii naukowej i finansowej. Absolwenci IST zajmują wysokie stanowiska zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym – absolwentami jest wielu prezesów, ministrów i premierów Portugalii.

Szkolenie dawało możliwość zapoznania się z działalnością International Office, zadaniami jego pracowników oraz pokrótce z portugalskim systemem edukacji. Dzięki temu możliwe było porównanie występujących różnic i podobieństw, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: organizację International Office, programy wymiany międzynarodowej (w tym Erasmus+ i ATHENS), Double Degree, doradztwo w dziedzinie mobilności oraz międzynarodowe projekty edukacyjne.

Udział w Erasmus Staff Training jest bardzo rozwijającym doświadczeniem i zachęcam do udziału w tego rodzaju wymianie.