Udział w konferencji EAIE 2019 - Helsinki, Finlandia

W dniach 24 – 28.09.2019 r. przedstawicielki Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej Małgorzata Musińska i Dominika Frąk-Dudzińska przebywały w Helsinkach, gdzie wzięły udział w 31. Dorocznej Konferencji EAIE – European Association for International Education. 

Konferencja EAIE to największe w Europie międzynarodowe wydarzenie poświęcone w całości zagadnieniom umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Jest to platforma umożliwiająca osobom zaangażowanym w proces internacjonalizacji wymianę nowych idei, dobrych praktyk i innowacji w tej dziedzinie. Towarzyszące konferencji targi pozwalają uczestniczącym instytucjom szkolnictwa wyższego na zaprezentowanie swojej oferty i krajów, z których pochodzą. W tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem „Encompassing all voices”, wzięło udział około 6200 uczestników z 95 krajów. W ramach konferencji odbyły się sesje, warsztaty i wizyty w uczelniach oraz inne wydarzenia sprzyjające nawiązywaniu kontaktów.

Delegatki PW uczestniczyły m.in. w następujących sesjach:

  • Marketing and Recruitment: What’s on the Horizon? Lessons from market leaders
  • The human factors influencing international study choice: parents, reviews and testimonials
  • Internationalisation of higher education in the world today: the state of play via three major surveys
  • National codes: safeguarding international students’ rights and well-being
  • Beyond the classic international Office: how to organize comprehensive internationalization
  • Virtual exchange: an addition to or a replacement of the international office?
  • Joint Programmes presents: Paths towards a European degree: recognition, legislation and scaling up Joint Programmes
  • A web with many threads: from informing to homecoming

Uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w jednej z 9 wizyt w kampusach fińskich uczelni wyższych, aby zapoznać się z tamtejszym systemem kształcenia, podczas których prezentowano uczelnie i ich osiągnięcia, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Małgorzata Musińska odwiedziła kampus Aalto University, który zlokalizowany jest w miejscowości Espoo.

Udział w konferencji EAIE był znakomitą okazją do zacieśniania kontaktów z partnerami z całego świata. Rozmowy dotyczyły głównie bieżącej współpracy oraz perspektyw jej rozwoju w przyszłości.

Kolejna konferencja odbędzie się we wrześniu 2020 w Barcelonie pod hasłem” Forging creative pathways”.