Wizyta pracowników CWM w uczelniach partnerskich oraz szkołach średnich w Chinach, listopad 2017

W dniach 20-24 listopada br. P. Patrycja Kluź i P. Dominika Jasińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW złożyły wizyty w uczelniach partnerskich PW oraz szkołach średnich w Chinach. Celem wizyt było spotkanie ze studentami, promowanie oferty studiów anglojęzycznych PW oraz rekrutacja studentów na studia prowadzone wspólnie z jedną z uczelni chińskich.

Panie odwiedziły:

North University of China: uczelnia w Taiyuan, prowincja Shanxi. PW prowadzi aktywną wymianę studentów z NUC od 2015 r. Dodatkowo, 3 Wydziały PW: Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydz. Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa prowadzą podwójne studia, tzw. 2+2 na poziomie I stopnia na kierunkach environmental engineering oraz power i aerospace engineering. Dzięki corocznym wizytom oraz spotkaniom ze studentami w NUC liczba studentów w ramach umów o współpracy zwiększa się.

Taiyuan no. 12 High School: spotkania rekrutacyjne z uczniami 3-go roku zainteresowanymi studiami anglojęzycznymi na PW.

Taiyuan Institute of Technology: spotkanie z władzami uczelni, przedstawicielami wydziałów – odpowiedników wydziałów PW oraz studentami zainteresowanymi rozpoczęciem, ew. kontynuacją studiów na PW.

Dodatkowo, reprezentantki CWM PW odbyły wizyty w Beijing Jiaotong University i Beijing University of Technology w Pekinie mające na celu nawiązanie kontaktów z tamtejszymi biurami współpracy międzynarodowej oraz rozpoznanie możliwych form współpracy. PW podpisała z obydwiema uczelniami Listy Intencyjne w 2017 roku w wyniku wizyt władz PW w Chinach. Obie uczelnie to jedne z najstarszych i uznane za jedne z najlepszych uczelni w Chinach, potwierdzona wysoka pozycja uczelni poprzez udział w projektach Top 100 „Project 211” Universities i „985 Project” Strength Discipline Innovation Platform (udział w projektach świadczy o wysokiej pozycji rankingowej uczelni spośród ponad 2600 wszystkich uczelni w Chinach).

Oferta studiów obu uczelni pokrywa się z ofertą studiów w PW, Beijing Jiaotong University specjalizuje się w System Science, Traffic and Transportation Engineering oraz Information and Telecommunication Engineering, a Beijing University of Technology w Optical Engineering, Materials Science and Structural Engineering. Obie uczelnie współpracują z China Scholarship Council i mogą zaoferować stypendia studentom PW po podpisaniu odpowiednich umów. W przyszłym roku planowane jest podpisanie z uczelniami umów dotyczących wymiany studentów i prowadzenia podwójnych studiów.

20171120_163748

   Fot. Spotkanie ze studentami NUC.

20171120_171253

     Fot. Spotkanie ze studentami NUC.

20171121_100945

    Fot. Wizyta w Taiyuan no. 12 High School.

20171121_155857

   Fot. Spotkanie z przedstawicielami wydziałów w Taiyuan Institute of Technology.

20171121_160950

     Fot. Spotkanie ze studentami Taiyuan Institute of Technology.

20171121_164932

 Fot. Prezentacja PW w Taiyuan Institute of Technology.

20171121_171133

     Fot. Spotkanie ze studentami Taiyuan Institute of Technology.