Wyjazd promocyjno-rekrutacyjny, 21-27 października 2018, Chiny

W dniach 21-27 października br. p. Patrycja Kluź i p. Dominika Jasińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW wzięły udział w targach edukacyjnych oraz spotkaniach
w uczelniach partnerskich PW i szkołach średnich w Chinach. Celem wyjazdu było promowanie oferty edukacyjnej PW podczas spotkań z uczniami i studentami zainteresowanymi studiami w PW oraz rozwój współpracy z uczelniami partnerskimi PW
z Chin.

Targi edukacyjne w Chengdu (Syczuan) organizowano w ramach corocznych, największych targów edukacyjnych w Chinach - China Education Expo. Stoisko „Ready, Study, GO! Poland” organizowała NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Ofertę studiów w Polsce, oprócz PW, promowały wspólnie przedstawiciele następujących uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, SWPS oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie targów miało miejsce seminarium dotyczące studiowania w Polsce, podczas którego każda uczelnia miała okazję wygłosić prezentację dot. swojej oferty edukacyjnej.

Podczas wyjazdu przedstawicielki PW odwiedziły również:
Tianjin University of Technology – PW i TUT posiadają podpisaną umowę o wymianie studentów od 2017 roku. Panie nawiązały bezpośredni kontakt z biurem współpracy międzynarodowej, przedstawiły ofertę studiów anglojęzycznych PW oraz spotkały się ze studentami, którzy wezmą udział w wymianie studenckiej w przyszłym roku akademickim. TUT ofertuje studia anglojęzyczne na kierunku Computer Science oraz posiada ofertę stypendiów dla studentów PW. Oferty uczelni chińskiej będą pojawiały się na stronach cwm.pw.edu.pl.

Tianjin University – uczelnie mają podpisaną umowę na wymianę studentów z 2018 roku. Mocnym kierunkiem uczelni jest Chemical Engineering – w rankingach nr 1 w Chinach. TU chciałby nawiązać współpracę z PW głównie w tej dziedzinie. Panie nawiązały kontakty z przedstawicielami biura współpracy międzynarodowej oraz przedstawiły ofertę edukacyjną PW. Uczelnia ma doświadczenia we współpracy w projektach UE oraz intensywnie współpracuje z uczelniami z Europy.

W Wuhou High School Panie odbyły spotkania rekrutacyjne z uczniami 3-go roku zainteresowanymi studiami na PW. Podczas spotkania przedstawiono prezentację uczelni, oferty edukacyjnej oraz zasad przyjmowania kandydatów na studia. Wśród zainteresowanych byli również rodzice uczniów, kandydaci pytali o możliwości rozwoju studentów odbywających studia w PW oraz koszty życia w Polsce.

Wizyta w Chinach została zakończona spotkaniem z przedstawicielami Dongfang International Center for Educational Exchange, agencji rządowej, z którą PW owocnie współpracuje od wielu lat. Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości rozwoju współpracy Politechniki Warszawskiej z uczelniami chińskimi oraz wzmocnieniu istniejących kontaktów.

IMG_20181023_165824
IMG_20181023_134758
IMG_20181023_131844