Wyjazd promocyjno-rekrutacyjny do Chin, październik 2019

W dniach 21-25 października 2019 r. Patrycja Kluź i Dominika Jasińska z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW wzięły udział w targach edukacyjnych oraz spotkaniach w uczelniach partnerskich PW w Chinach. Celem wyjazdu było promowanie oferty edukacyjnej PW podczas spotkań ze studentami zainteresowanymi studiami w Polsce oraz rozwój współpracy z uczelniami partnerskimi PW z Chin.

Targi edukacyjne w Chengdu (prowincja Syczuan) organizowano w ramach corocznych, największych targów edukacyjnych w Chinach - China Education Expo. Stoisko „Ready, Study, GO! Poland” organizowała NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Ofertę studiów w Polsce, oprócz PW, promowały wspólnie przedstawiciele następujących uczelni: AGH, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Politechniki Gdańskiej, Agencji Study in Wrocław. W trakcie targów miało miejsce seminarium dotyczące studiowania w Polsce, podczas którego każda uczelnia miała okazję wygłosić prezentację dot. swojej oferty edukacyjnej.

Podczas wyjazdu przedstawicielki PW odwiedziły również:

North University of China – uczelnia w mieście Taiyuan (prowincja Shanxi). PW prowadzi aktywną wymianę studentów z NUC od 2015 r. Dodatkowo, 5 Wydziałów PW: Wydz. EiTI, Wydz. IBHiIŚ, Wydz. MEiL, Wydz. MiNI oraz Wydz. Mchtr prowadzą podwójne studia, tzw. 2+2 na poziomie studiów I stopnia na kierunkach environmental engineering, computer science, power i aerospace engineering oraz photonic eng. Dzięki corocznym wizytom oraz spotkaniom ze studentami w NUC liczba studentów w ramach umów o współpracy wzrasta.

W Chengdu reprezentantki PW spotkały się z 16 kandydatami zainteresowanymi studiami w Polsce. Byli to studenci Kursu Przygotowawczego do studiów zagranicznych przy University of Electronic Science and Technology of China. Wśród kandydatów znalazły się osoby, które są zainteresowane studiami technicznymi. Przed nimi rok intensywnej nauki języka angielskiego oraz przedmiotów kierunkowych. W biurze Overseas Education Preparatory Center jest dużo akcentów polskich, pracownicy biura chętnie spotkali się z delegacją z Polski, wysłuchali prezentacji oraz filmów promocyjnych PW.

Wizyta w Chinach została zakończona spotkaniem z przedstawicielami agencji rekrutacyjnych z regionu Sichuan w Konsulacie Generalnym RP w Chengdu. Delegaci z Polski przedstawili oferty studiów anglojęzycznych swoich uczelni, rozmawiano o możliwościach nawiązania współpracy, przekazano przedstawicielom agencji chińskich materiały promocyjne uczelni.

Delegacja PW otrzymała duże wsparcie podczas udziału w targach oraz spotkaniach z uczelniami od agencji rządowej Dongfang International Center for Educational Exchange, z którą PW owocnie współpracuje od wielu lat.

IMG_20191022_150754
IMG_20191022_150241
IMG_20191024_134549
IMG_20191024_135143
IMG_20191024_135423
IMG_20191024_141600