Wizyta delegacji China Scholarship Council (CSC) z Chin, październik 2019

W dniu 18 pażdziernika 2019 r. PW odwiedzili przedstawiciele China Scholarship Council (CSC) z Chin. Wsród delegatów znaleźli się: pan Wang Shenggang, Deputy Secretary General, pan Sun Xiaomeng, Deputy Director, Division of International Students Affairs oraz pani Guo Danqing, Deputy Director, Division of Partnership Projects.

Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein, dr Jikun Wang, Zastępca Dyrektora Instytutu Konfucjusza w PW, prof. Teresa Zielińska, Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej. W spotkaniu udział wziął także pan Yuntong Wang – Dyrektor Instytutu Konfucjusza w PW ze strony chińskiej.

China Scholarship Council (CSC) to organizacja non-profit nadzorowana przez Ministerstwo Edukacji Chin, która wspiera międzynarodową wymianę akademicką z Chinami m.in. poprzez finansowanie stypendiów dla studentów z Chin studiujących za granicą oraz studentów zagranicznych studiujących w Chinach oraz wspomaga współpracę uczelni chińskich z uczelniami zagranicznymi.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwych obszarów i form współpracy. Przedstawiciele CSC wskazali na różnorodność oferowanych programów stypendialnych zarówno dla studentów, jak i naukowców. Zaplanowano rozpoczęcie przygotowania umowy pomiędzy CSC a PW, która stanie się punktem wyjścia do dalszych działań obejmujących m.in. programy stypendialne dla naukowców wizytujących, dla doktorantów oraz finansowanie wspólnych programów III stopnia.

DSC_0509
DSC_0525
DSC_0531