Wizyta delegacji z Beihang University z Chin w PW, 15 września 2017

Dnia 15 września 2017 r. Politechnikę Warszawską odwiedził Prof. Cheng Jiwei, Prorektor Beihang University wraz z dziekanami wydziałów - School of Energy and Power Engineering, School of Aeronautical Science and Engineering i School of General Engineering oraz przedstawicielami biura współpracy międzynarodowej.

Gości przyjął prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów, pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału MEIL. Po zaprezentowaniu potencjału obu Uczelni i omówieniu możliwości współpracy, delegacja zwiedzała laboratoria Wydziału MEiL.

Beihang University należy do grupy wiodących uniwersytetów badawczych w Chinach uczestniczących we wszystkich krajowych inicjatywach dotyczących budowy tzw. uniwersytetów pierwszej klasy. Dyscypliny oferowane przez uczelnię są notowane na pierwszych 50 miejscach w rankingu Szanghajskim, w tym Aerospace Engineering oraz Instrument Science & Technology zajmują odpowiednio 2 i 7 miejsce na świecie.

Beihang University, ze względu na swój prestiż i renomę, może stać się ważnym partnerem dla PW. Obie strony wyraziły zainteresowanie podpisaniem listu intencyjnego lub Memorandum of Understanding.

 

Delegacja chińska (4)