Wizyta delegacji z Gujarat Technological University, Indie

W dniu 2 czerwca br. Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz przyjął delegację z Gujarat Technological University z Indii. Uczelnię reprezentował Vice Chancellor prof. Navin Sheth oraz przedstawiciele kadry naukowej i administracyjnej.

Wśród zagranicznych gości znalazł się konsul Ambasady Indii w Warszawie p. Shri A.S. Takhi oraz prezes Fundacji India International Foundation p. Ashok Mannani działającej w Warszawie. Ze strony PW uczelnię reprezentowali prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, dr Mirosław Słomiński, Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego oraz p. Patrycja Kluź, główny specjalista ds. współpracy z zagranicą, CWM.

Podczas spotkania przedstawiciele Uczelni podpisali Memorandum of Understanding dotyczące planowanej współpracy pomiędzy uczelniami.

GTU to jedna z technicznych uczelni wyższych w Indiach działająca od 2007 roku. Posiada 440 wydziałów (college) w 5 dyscyplinach: nauk inżynieryjnych, aplikacji komputerowych, architektury, farmacji i zarządzania. Z liczbą 400 000 studentów uczelnia oferuje programy nauczania na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia kładzie duży nacisk na współpracę międzynarodową oraz badawczą. Posiada wiele centrów badawczych gdzie rozwijane są inicjatywy, start Up'y oraz projekty badawcze uczelni. W ramach działań umiędzynarodowienia uczelni GTU prowadzi wspólne studia oraz projekty w ramach tzw. centrów nauki (Indo-German Study Centre, Indo-Canadian Study Centre czy Info East Asian Stude Centre).

GTU zaprasza do współpracy Wydziały PW, oferuje programy wymiany studentów, szkoły letnie oraz specjalną ofertę dla kadry naukowej PW: wspólny nadzór nad przewodami doktorskimi - PhD co-supervisor program w ramach Research Week organizowanych corocznie w GTU.

20170602_164825