Wizyta delegacji z National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) w PW, 24 września 2018

W dniu 24 września 2018 r. wizytę w Politechnice Warszawskiej złożyli przedstawiciele National Taiwan University of Science and Technology (https://www-e.ntust.edu.tw): Prof. Meng-Jiy Wang, Dean of International Affairs oraz Prof. Yong-Chie Heng, Senior Advisor to the President of Taiwan Tech. Delegacji towarzyszyła przedstawiciel Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce – Pani Lika Lu.

Delegację przyjął Prorektor ds. Nauki, prof. Rajmund Bacewicz oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Pani Szajnowska-Ksit zaprezentowała gościom Politechnikę Warszawską oraz omówiła istniejącą współpracę z Tajwanem (w tym podpisane umowy, wymianę studentów, udział w projekcie Erasmus + KA 107, projekty badawcze realizowane w ramach współpracy polsko-tajwańskiej finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz MOST).

Goście z Taiwan-Tech przedstawili potencjał swojej Uczelni oraz wskazali główne kierunki rozwoju i możliwe obszary współpracy dotyczące zarówno edukacji, jak i badań. Dla Taiwan-Tech szczególnie interesująca byłaby współpraca w obszarze głównej specjalności, czyli ICT. Zaproponowano wymianę profesorów (uczelnia jest w stanie przyjąć profesorów z PW na okresy 1-3 lat) oraz doktorantów na okresy powyżej 6 miesięcy. Lepsze poznanie się obu stron wpłynęłoby pozytywnie na zbudowanie długofalowych relacji, w tym zwiększenie liczby studentów z Tajwanu w PW. Możliwy byłby również wspólny rozwój innowacyjnych metod nauczania obejmujących m.in. Project Based Learning. Strona tajwańska dysponuje odpowiednimi funduszami wspierającymi przedstawione propozycje współpracy.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę na fakt, iż w lipcu 2018 r. pomiędzy Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie a Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej zawarto porozumienie, którego głównym celem jest rozwój wymiany akademickiej i współpracy między uczelniami z Polski i Tajwanu w zakresie nauki.

Prawdopodobnie w styczniu 2019 r., w związku z wizytą w Austrii, przedstawiciele Taiwan Tech ponownie odwiedzą Politechnikę Warszawską.

42595401_1055203247984619_5014563799152197632_n