Wizyta delegacji z University of Electric Science and Technology z Chin w PW, 14 listopada 2017

W dniu 14 listopada 2017 r. PW odwiedzili przedstawiciele University of Electronic Science and Technology z Chin. Wśród gości z UESTC znaleźli się: Prof. Hu Haoquan, Prorektor uczelni, Lyu Tai, Prodziekan, School of International Education, Prof. Tian Shulin, Measuring Technique and Instrument, Prof. Luo Guangchun, Big Data and Cloud Computing, Prof. Yin Guangqiang, Data Analysis, Prof. Yan Bo, Microwave and Millimeter-wave Circuits.

Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein oraz pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej. Z polskiej strony udział ponadto wzięli: Prof. Teresa Zielińska,Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia, Prof. Cezary Zieliński, Prodziekan ds. Ogólnych na Wydziale EITI oraz pani Patrycja Kluź, główny specjalista ds. współpracy z zagranicą, CWM.

Głównym celem spotkania była dyskusja nad możliwymi formami współpracy pomiędzy uczelniami, w szczególności w zakresie wymiany studentów na kierunkach mechanical engineering, robotics and IT. Planowane jest podpisanie listu intencyjnego lub umowy dotyczącej wymiany studentów. Rozważane jest również prowadzenie wspólnych studiów tzw. joint degree programs.

Chiny 14.11.2017 (1)
Chiny 14.11.2017 (4)