Wizyta przedstawicieli Development Center of the State Council (Chiny) w PW, 18 września 2018

W dniu 18 września 2018 roku Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele Development Center of the State Council z Pekinu, Chiny w następującym składzie:  pan Wang Anshun, Vice-President (Minister), pan Gao Shiji, Director-General, Research Institute of Resources and Environment policies, pani Wang Wei, Director-General, Institute of Market Economy, pani Yu Jun, Deputy Director-General, Department of International Cooperation, pan Sun Chenglong, General Office oraz pani Wang Yingyue, Research Assistant, Department of International Cooperation wraz z przedstawicielami Polsko-Chińskiego Forum Współpracy: panem Olgierdem Dziekońskim i panem Bartoszem Michalakiem. Delegację przyjął Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein, pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz pani Patrycja Kluź, CWM.

Development Center of the State Council (DRC) to instytucja zajmująca się badaniami i doradztwem politycznym bezpośrednio pod Radą Państwa, centralnym rządem ChRL. Główną funkcją DRC jest prowadzenie badań dotyczących strategicznych i długofalowych problemów rozwoju gospodarczego i społecznego, a także audyt i ocena realizacji projektów rządowych prowadzonych w Chinach oraz ocena i badanie współpracy instytucji chińskich z instytucjami zagranicznymi. W związku z coraz szerszą i bardziej owocną współpracą pomiędzy Polską a Chinami, w tym również dzięki inicjatywie Nowego Jedwabnego Szlaku, delegacja chciała poznać Politechniką Warszawską oraz jej strategiczne kierunki rozwoju.

Pani Marta Szajnowska-Ksit przedstawiła gościom prezentację dotyczącą PW. Następnie Pan Prorektor Lewenstein opowiedział o współpracy PW z uczelniami z Chin, działaniach prowadzonych na rynku chińskim, planach utworzenia Instytutu Konfucjusza w PW oraz chęci pozyskiwania coraz większej liczby studentów z Chin. Wspomniał również o nowej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zmianach, jakie czekają uczelnie po wejściu w życie nowej ustawy.

Partnerzy wspólnie uznali, że przed Polską i Chinami istnieją coraz większe możliwości współpracy zarówno w sferze edukacji, jak i badań. Wśród głównych obszarów współpracy instytucji chińskich z PW wskazano wspólne prowadzenie studiów oraz wymianę studentów, możliwości nauki języka chińskiego w Polsce oraz polskiego dla studentów z Chin (coraz więcej Chińczyków uczy się innego języka obcego niż angielski). Pan Wang Anshun podkreślił, że Polska w oczach Chin ma bardzo dobre perspektywy rozwoju gospodarczego i swoimi działaniami będzie wspierał rozwój współpracy pomiędzy obydwoma krajami, w tym również widoczność PW na rynku chińskim.

IMG_20180918_112857
Delegacja chińska_18.09.2018 (2)
Delegacja chińska_18.09.2018