Wizyta przedstawicieli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu w PW

Dnia 29 czerwca 2017 Politechnikę Warszawską odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu w składzie: Pan Ilham Humbatov, Leading Advisor, Statistics and Forecasting Department; Pan Muzhdat Hasanov, Senior Advisor, International Cooperation Department; Pan Mukhtar Mammadov, Head of Department, International Cooperation Department. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych - Pani Agata Poczmańska i Pan Horacy Dębowski.

Z naszej strony uczelnię reprezentowali: prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz Pani Marta Szajnowska-Ksit, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Organizatorem wizyty studyjnej przedstawicieli Ministerstwa Edukacji w Azerbejdżanie w Polsce (w dniach 26-29 czerwca) był Instytut Badań Edukacyjnych.Wizyta odbywała się w ramach programu pomocy technicznej Komisji Europejskiej TAIEX.

Głównym celem wizyty było uzyskanie przez delegację azerską informacji dotyczących:

- strategii oraz programów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego na poziomie kraju oraz poszczególnych uczelni, w tym uzyskanie informacji o programie Ready, Study, GO! Poland

- działań administracji publicznej oraz szkół wyższych nakierowanych na poprawę jakości kształcenia, w tym projektowania systemów zarządzania informacją w szkolnictwie wyższym (m.in. systemy obsługi studiów, programy anty-plagiatowe, systemy monitorowania losów absolwentów, monitorowanie istniejących oraz tworzonych kierunków studiów, monitorowanie popytu na kompetencje).

20170629_110303
20170629_110451