Stypendia rządu francuskiego na pobyty badawcze

Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły nabór kandydatów w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2016 [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) jest skierowany do wybitnych polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium w wysokości 1375 € miesięcznie przeznaczone jest na sfinansowanie pobytu badawczego we Francji.

Więcej informacji: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/stypendiabgf/bgf-pobyt-badawczy/