Aktualności

Spotkanie powitalne dla studentów międzynarodowych

W dniu 2 października o godzinie 18:00 w Małej Auli Gmachu Głównego odbyło się spotkanie powitalne dla nowoprzybyłych studentów międzynarodowych. Spotkanie zostało zorganizowane i poprowadzone przez ESN PW, a wśród gości znaleźli się Dyrektor CWM pan Łukasz Wojdyga, pracownicy International Students Office oraz pracownik Szkoły Języków Obcych PW pani Marta Szpak.

Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów

W dniu 22 września 2015 r. odbyło się w Warszawie Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów poświęcone współpracy uczelni z Polski i Chin.

Wizyta przedstawicieli uczelni chińskich w PW

21 września 2015 r. wizytę w PW złożyła delegacja przedstawicieli 25 uczelni chińskich. Ich wizyta związana była z uczestnictwem w Trzecim Polsko-Chińskim Forum Rektorów, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września br.

Wizyta Wiceprezydenta KAIST w PW

W dniu 15 września br. Politechnikę Warszawską odwiedził prof. Sung-Hyon Myaeng, Wiceprezydent ds. Współpracy Międzynarodowej Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Relacja z konferencji EAIE - Glasgow, Wielka Brytania, 2015

W dniach 14 – 18.09.2015 r. delegacja Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej w składzie: mgr  Patrycja Kluź i mgr Dominika Frąk-Dudzińska przebywała w Glasgow, gdzie wzięły udział w 27. Dorocznej Konferencji EAIE – European Association for International Education.

Wizyta delegacji Brunei Economic Development Board w PW

W dniu 9 września br. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja Brunei Economic Development Board - rządowej agencji z Brunei zajmującej się promocją inwestycji i współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami.

Oferta stypendialna DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) zaprasza do zapoznania się z nową ofertą stypendialną na rok akademicki 2016/2017.

Spotkanie z przedstawicielami uniwersytetów ze stanu Newada (USA)

Spotkanie z przedstawicielami uniwersytetów ze stanu Newada (USA)

W dniu 30 lipca br. Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Łukasz Wojdyga, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Inżynierii Lądowej dr inż. Paweł Nowak oraz dr Robert Zajdler (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli warszawskich uczelni z władzami uniwersytetów ze stanu Newada.

Wizyta delegacji Uniwersytetu Lizbońskiego w PW

Wizyta delegacji Uniwersytetu Lizbońskiego w PW

W dniu 28 lipca br. Politechnikę Warszawską odwiedziła delegacja Uniwersytetu Lizbońskiego pod przewodnictwem Wice-Rektora Prof. Rogerio Gaspara.

Historia pierwszego hinduskiego studenta PW na blogu WUTSQUARE

Na anglojęzycznym blogu Politechniki Warszawskiej WUTSQUARE pojawił się wpis na temat Panakaja Chauhana - pierwszego na naszej Uczelni studenta z Indii.