Aktualności

Wizyta przedstawicieli Guangxi Normal University w PW

W dniu 30 października br. Prorektor ds. Studiów, Prof. Krzysztof Lewenstein przyjął przedstawicieli Guangxi Normal University oraz Guangxi Provincial Education Department na Politechnice Warszawskiej. Celem wizyty przedstawicieli uczelni i biura edukacyjnego z Chin było poznanie PW oraz możliwości współpracy.

Raport z targów oraz spotkań rekrutacyjno-promocyjnych - Chiny, październik 2015

W dniach 22-29 października 2015 r. Pani Patrycja Kluź, odpowiedzialna za współpracę z uczelniami chińskimi oraz promocję PW na tamtejszym rynku edukacyjnym, poraz kolejny odwiedziła kilka szkół średnich i uniwersytetów partnerskich w Chinach.

Relacja z targów - Ukraina, październik 2015

W dniach 16-17 października 2015 r. przedstawicielka CWM Pani Zenoviya Shits reprezentowała Politechnikę Warszawską na II międzynarodowych targach edukacyjnych we Lwowie „Autumn Salon HIGHER EDUCATION–2015" organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji.

Raport z targów - Kazachstan, wrzesień 2015

W dniach 27-28 września 2015 r. przedstawicielka CWM Pani Zenoviya Shits reprezentowała Politechnikę Warszawską na międzynarodowych targach edukacyjnych w Ałmaty pod patronatem Komisji Europejskiej. Targi odbyły się w siedzibie Al – Farabi Kazakh National University przy wszechstronnym wsparciu gospodarzy uczelni i studentów-wolontariuszy.

Seminarium dotyczące realizacji projektów Erasmus Mundus

Seminarium dotyczące realizacji projektów Erasmus Mundus

W dniu 22 października br. odbyło się o seminarium poświęcone doświadczeniom polskich uczelni w realizacji projektów Erasmus Mundus. W spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Współpracy Międzynarodowej wzięli udział przedstawiciele sześciu polskich uniwersytetów zaangażowanych w realizację projektów wymian Erasmus Mundus. 

Wizyta delegacji Universytetu Lizbonskiego, Instituto Superior Tecnico w PW

W dniu 14 października 2015 r. Politechnika Warszawska gościła delegację z Uniwersytetu Lizbońskiego, z Instituto Superior Técnico pod przewodnictwem Prezydenta prof. Arlindo Oliveira. Ze strony PW w spotkaniu udział wzięli: Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Studiów prof. Krzysztof Lewenstein i Zastępca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej – pani Marta Szajnowska-Ksit.

Wizyta indonezyjskich dziennikarzy w PW

W dniach 28 września – 2 października 2015 r. Politechnika Warszawska gościła dwoje dziennikarzy z Indonezji. Pani Irawati Diah Astuti, dziennikarka pism “Investor Daily”, “Suara Pembaruan” i ”Investor Magazine” oraz Pan Dolok Carry Armstrong Nadeak z dziennika “Gatra” przyjechali do Warszawy na zaproszenie PW, aby zgromadzić materiały niezbędne do napisania serii artykułów o naszej Uczelni.

Spotkanie powitalne dla studentów międzynarodowych

W dniu 2 października o godzinie 18:00 w Małej Auli Gmachu Głównego odbyło się spotkanie powitalne dla nowoprzybyłych studentów międzynarodowych. Spotkanie zostało zorganizowane i poprowadzone przez ESN PW, a wśród gości znaleźli się Dyrektor CWM pan Łukasz Wojdyga, pracownicy International Students Office oraz pracownik Szkoły Języków Obcych PW pani Marta Szpak.

Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów

W dniu 22 września 2015 r. odbyło się w Warszawie Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów poświęcone współpracy uczelni z Polski i Chin.

Wizyta przedstawicieli uczelni chińskich w PW

21 września 2015 r. wizytę w PW złożyła delegacja przedstawicieli 25 uczelni chińskich. Ich wizyta związana była z uczestnictwem w Trzecim Polsko-Chińskim Forum Rektorów, zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 września br.