Programy pilotażowe

Zachęcamy wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus+ do wyboru kursów z oferty programowej ENHANCE. Szczegóły znajdują się na stronie ENHANCE. Kliknij, aby zobaczyć ofertę kursów.

Czym są Europejskie Ścieżki Edukacyjne ENHANCE? 

Europejskie Ścieżki Edukacyjne (European Education Pathways, EEP) jest to oferta edukacyjna siedmiu uczelni partnerskich funkcjonujących w ramach konsorcjum ENHANCE.

Składa się na nią ujednolicony system celów i efektów kształcenia oraz narzędzie, które umożliwia studentom wybór wyselekcjonowanych kursów z oferty edukacyjnej wszystkich instytucji partnerskich.

Europejskie Ścieżki Edukacyjne ENHANCE służą zwiększeniu mobilności studentów i ograniczeniu barier administracyjnych, pojawiających się na ich akademickiej drodze.

Dzięki katalogowi wyselekcjonowanych kursów, automatycznej uznawalności punktów ECTS oraz gwarantowanym miejscom na kursie dla studentów ENHANCE, dużo łatwiej wpisać zagraniczne kursy w plan studiów realizowany na macierzystej uczelni oraz nawiązać międzynarodowe kontakty.

Jakie korzyści płyną z wyboru Europejskiej Ścieżki Edukacyjnej ENHANCE?

Po pierwsze, student może bez trudu ułożyć swój plan studiów, wybierając z oferty uczelni partnerskich ENHANCE kursy wstępnie zaakceptowane przez macierzystą uczelnię.

Po drugie, dzięki automatycznemu naliczaniu punktów student nie musi martwić się o uznanie przez macierzystą uczelnię punktów ECTS zdobytych za granicą, ponieważ uczelnie partnerskie ENHANCE automatycznie uznają wszystkie punkty zdobyte w ramach EEP na uczelniach działających w ramach konsorcjum.

Sprawdź na stronie https://enhanceuniversity.eu/pathways/ jaką ofertę przedmiotową mają dla Ciebie nasi partnerzy w roku akademickim 2022/2023 w ramach następujących programów kształcenia:

BSc in Mechanical Engineering
MSc in Mechanical Engineering
MSc in Energy Engineering
MSc in Computer Science and Engineering
MSc in Urban Planning

Jak skorzystać z Europejskich Ścieżek Edukacyjnych?

Skontaktuj się z Biurem ERASMUS+ na PW aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych ofert konsorcjum ENHANCE. Możesz też zapoznać się z ofertą każdej uczelni na stronie konsorcjum: ENHANCE European Education Pathways Catalogue.

Jak sfinansować wyjazd w ramach Europejskich Ścieżek Edukacyjnych?

Aby dowiedzieć się o różnych możliwościach finansowania edukacyjnych wyjazdów zagranicznych poprzez unijne granty skontaktuj się z Biurem ERASMUS + PW.

Jak poprawić swoje umiejętności językowe?

ENHANCE oferuje również studentom możliwość uczestnictwa w Tandemach językowych. Szczegółowe informacje na temat Tandemów znajdują się tutaj:

PL_ENHANCE PILOT PROGRAMS