Mistrzowie Dydaktyki

Zapraszamy kadrę akademicką PW do udziału w II edycji programu „Mistrzowie dydaktyki” (nowoczesne metody dydaktyczne) – wsparcie finansowe dla nauczycieli akademickich na szkolenia zagraniczne.

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW planuje ponownie złożyć wniosek do MNiSW w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

Projekt zakłada udział nauczycieli akademickich, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego:

 • Uniwersytet w Groningen (Holandia)
 • Uniwersytet w Aarhus (Dania)
 • University College London (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet w Gandawie (Belgia).

W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:

 • udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (5 dni roboczych),
 • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej (ok 3 studentów na 1 nauczyciela) przez okres 1 semestru akademickiego (max. 100 godzin),
 • współpraca przy ewaluacji projektu.

Organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW i jest finansowana na zasadach określonych przez Ministerstwo.

Wymagania wobec uczestników:

 • stanowisko nauczyciela akademickiego,
 • poziom C1 z jęz. angielskiego – deklarowany przez Uczelnię lub potwierdzony certyfikatem (możliwy egzamin wewn. w SJO, organizuje CWM),
 • posiadanie podstaw wiedzy o tutoringu (nowoczesnej edukacji spersonalizowanej) – deklarowane przez Uczelnię.

Uczelnia na podstawie umowy o dofinansowanie otrzymuje środki finansowe na:

 • finansowanie wizyty studyjnej na uczelni zagranicznej (przeloty, transfery, zakwaterowania, wyżywienie) oraz przejazdów krajowych na spotkania informacyjne, jeśli odbywają się poza Warszawą (przejazdy do wysokości maksymalnej kwoty określonej w projekcie), rozliczane zgodnie z zasadami obowiązującymi na PW),
 • finansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach regularnego toku studiów (100 zł brutto za godzinę dydaktyczną).

Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2022 r.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia najpóźniej do dn. 13 marca 2020 poprzez wypełnienie Zał. 1_Zgłoszenie do programu.

W zgłoszeniach należy uwzględnićnastępujące umiejętności/aktywności:

- korzystanie z nowoczesnych technik dydaktycznych, prowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami np. „problem based learning”, „design thinking”,
- liczbę dyplomantów w swojej karierze dydaktycznej,
- wsparcie dla studentów wybitnie uzdolnionych lub prowadzenie zajęć kompensacyjnych, udział w programach mentoringowych,
- korzystanie z zewn. zasobów edukacyjnych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z innych kręgów kulturowych,
- doświadczenie w opiece nad kołami naukowymi, zespołami projektowymi, udział w szkołach letnich,
- zdobyte nagrody, laureaci złotej kredy.

 

Wypełnione zgłoszenie prosimy przesyłać na adres: patrycja.kluz@pw.edu.pl.

 

Osoba kontaktowa: Patrycja Kluź, CWM, pok. 235 GG, tel: (22) 234 15 94.

 

Więcej informacji o projekcie:

https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki

 

Załącznik 1_Zgłoszenie do programu (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 24,06 kB)

     

 

 

stopka_ue_rp_mnisw