EUKLA

Od grudnia 2009 r. do końca lutego 2013 r. Politechnika Warszawska wraz z kilkoma uczelniami europejskimi i koreańskimi realizowała projekt EUKLA (European Korean Leadership Alliance). Politechnika Warszawska była koordynatorem projektu, partnerami w projekcie zaś były trzy europejskie uczelnie techniczne:

  • Budapest University of Technology and Economics (Węgry)
  • Vilnius Gediminas Technical University (Litwa)
  • University of Applied Sciences Heilbronn (Niemcy)

oraz trzy uczelnie z Korei Południowej:

  • University of Ulsan (Ulsan)
  • Kyungpook National University (Daegu)
  • Kumoh National Institute of Technology (Gumi).

 
W ramach projektu Politechnika Warszawska umożliwiła wyjazdy na studia do Korei Południowej 21 studentom studiów pierwszego stopnia (7 studentów rocznie) i gościła 15 studentów koreańskich (5 studentów rocznie). Studenci PW wyjeżdżali, a studenci z Korei przyjeżdżali na okres 4 miesięcy (jeden semestr), a program pobytu zawierał zarówno zajęcia na uczelni, jak i 40-godzinną praktykę w zakładach przemysłowych.

Do Korei Południowej wyjeżdżali także pracownicy naukowi, których celem podróży było przeprowadzenie zajęć na uczelni partnerskiej.

Dobrze układająca się współpraca pomiędzy partnerami projektu zaowocowała powstawaniem nowych projektów tego typu.