LLP - Erasmus

W latach 2007-2014 Erasmus był częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme - LLP).

Do udziału w programie LLP-Erasmus uprawniała szkoły wyższe Karta Uczelni Erasmusa(Erasmus University Charter), nadana przez Komisję Europejską. Był to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Politechnice Warszawskiej została nadana rozszerzona Karta Erasmusa, dzięki której PW mogła realizować wymianę studentów na studia (SMS) i na praktyki w przedsiębiorstwach (STM). Poprzedni program Socrates-Erasmus nie obejmował praktyk studenckich za granicą.

Karta Erasmusa obejmowała również wymianę nauczycieli akademickich (STA). W stosunku do poprzedniego Erasmusa wprowadzono nowe działanie, jakim było szkolenie pracowników za granicą (STT).

Bilans działań PW w ramach siedmioletniego Programu LLP-Erasmus przedstawia poniższa tabela.

Rok akademicki SMS SMP STA STT
2007/2008 323 6 31 1
2008/2009 347 6 40 9
2009/2010 352 6 32 1
2010/2011 300 11 31 12
2011/2012 332 28 33 6
2012/2013 263 31 35 13
2013/2014 305 26 32 6
Ogółem 2222 114 234 48

W latach 2007-2014 PW przyjmowała również studentów z uczelni europejskich i z krajów stowarzyszonych, głównie z Turcji. W tym działaniu odnotowuje się znaczną dynamikę, gdyż w pierwszym roku programu uczelnia przyjęła około 60 studentów, a w ostatnim roku akademickim ponad 300 osób.