Erasmus + Akcja 2

IN2IT

Realizowany w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2 – Capacity Building in the Field of Higher Education) w okresie od 15.10.2015 r. do 14.10.2018 r.