5th Polish Conference on Artificial Intelligence (PP-RAI 2024)

W dn. 18-20 kwietnia 2024 r. w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji “Polish Conference on Artificial Intelligence”. Wydarzenie zorganizował Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW we współpracy z Polskim Porozumieniem na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji - PP-RAI oraz wsparciem ze strony programu IDUB PW (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza). W konferencji wzięło udział 330 osób.

1

Uczestnicy piątej edycji międzynarodowej konferencji “Polish Conference on Artificial Intelligence” na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Fot. Organizator.

Coroczna konferencja PP-RAI skupia naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją, stanowiąc platformę:

 • dzielenia się, wymiany, prezentacji i dyskusji oryginalnych wyników badań w różnych obszarach sztucznej inteligencji;
 • dyskusji na temat ważnych inicjatyw badawczych, projektów i organizacji związanych z rozwojem sztucznej inteligencji w Polsce i za granicą;
 • współpracy pomiędzy środowiskiem AI, instytucjami badawczymi i partnerami biznesowymi.
2

Uczestnicy konferencji podczas sesji tematycznych w Auli Głównej PW. Fot. Organizator.

Tematyka konferencji dotyczy szeregu aspektów sztucznej inteligencji, które zostały zorganizowane w następujących blokach tematycznych:

 • Analiza danych i uczenie maszynowe
 • Inżynieria wiedzy
 • Medyczne zastosowania sztucznej inteligencji
 • Sieci neuronowe i systemy uczenia głębokiego
 • Przetwarzanie języka naturalnego, automatyczne rozpoznawanie mowy i konwersacyjna sztuczna inteligencja
 • Wizja komputerowa
 • Nieprzewidywalność w sztucznej inteligencji
 • Robotyka i systemy autonomiczne
 • Rozwiązywanie problemów i optymalizacja
 • Sztuczna inteligencja w bioinformatyce
 • Generatywna sztuczna inteligencja
 • Interdyscyplinarne obszary sztucznej inteligencji
 • Young.AI (sesja dedykowana młodym badaczom)
 • Raporty z projektów biznesowych AI (sesja dedykowana uczestnikom biznesowym)

Polskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji - PP-RAI (ang.: Polish Alliance for the Development of Artificial Intelligence) zostało zawiązane 18 października 2018 roku przez następujące organizacje i stowarzyszenia naukowe: Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji (PSSI), Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych (PTSN), Polska Grupa Systemów Uczących się (PL SIGML), Polski Oddział IEEE Systems, Man, and Cybernetics (IEEE SMC PL), Polski Oddział IEEE Computational Intelligence Society (IEEE CIS PL).

Celem porozumienia jest współpraca i koordynacja działań na rzecz: rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce, integracja polskiego środowiska naukowego zajmującego się AI, organizowanie wspólnych i cyklicznych spotkań środowiska AI oraz wsparcie środowiska w kontaktach ze stroną rządową.

Konferencje PP-RAI odbyły się już pięciokrotnie, w latach 2018 (Poznań), 2019 (Wrocław), 2022 (Gdynia), 2023 (Łódź) oraz 2024 (Warszawa).

3

Prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk (General Chair) z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW w wystąpieniu zamykającym konferencję. Fot. Organizator.

Najważniejsze wydarzenia naukowe w ramach PP-RAI’2024:

– sesja otwierająca z udziałem Prorektora ds. Nauki Prof. Mariusza Malinowskiego oraz zaproszonych gości
– 3 wykłady plenarne prowadzone przez wybitnych naukowców (prof. Risto Miikkulainen, Prof. Barbara Hammer, Prof. Jakub Nalepa)
– 2 interdyscyplinarne panele poświęcone społecznym aspektom sztucznej inteligencji i jej wpływowi na przyszłe badania, prowadzone przez prof. Włodzisława Ducha oraz red. Marcina Rotkiewicza  z tygodnika Polityka
– 3 sesje ustne i 4 sesje plakatowe z ponad 200 prezentacjami.

Fotoreportaż z konferencji: TUTAJ.

Entuzjastów sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konferencji, która będzie miała miejsce na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.