Ważne informacje

Program stypendialny DAAD - “ERA Fellowships - Green Hydrogen” - DEADLINE 17.06.2024

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza studentów i doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do udziału w programie stypendialnym "Green Hydrogen". Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się zielonym wodorem.

Udział Dyrektora CWM w konferencji na temat międzynarodowej promocji uczelni wyższych na Politechnice Gdańskiej

W dn. 6 czerwca 2024 r. Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Gdańskiej zorganizowało spotkanie poświęcone międzynarodowej promocji uczelni wyższych (“Summit on international promotion in HEI”), pod patronatem Rektora PG, prof. Krzysztofa Wilde. Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej reprezentował naszą uczelnię podczas jednego z paneli dyskusyjnych.

Wręczenie Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

21 maja 2024 w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. W wydarzeniu wziął udział Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Dzień Ukrainy na Politechnice Warszawskiej

350 zapisanych osób z 11 europejskich uczelni technicznych, 125 widzów wydarzeń transmitowanych z PW, 50 uczestników stacjonarnych. W dn. 6 czerwca 2024 r. Politechnika Warszawska zorganizowała Dzień Ukrainy we współpracy z Universitat Politècnica de València z udziałem politechnik z Kijowa i Lwowa w ramach ENHANCE Task Force Ukraine - jednej z inicjatyw konsorcjum uniwersytetów europejskich ENHANCE, do którego należy nasza Uczelnia. PW jest liderem tych działań w konsorcjum. 

Ruszyły zapisy do III edycji szkoły letniej ENHANCE Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024 na PW - DEADLINE 20.06.2024

1 lipca 2024 r. rozpocznie się III edycja międzynarodowej szkoły letniej ENHANCE "Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024', którą organizuje Politechnika Warszawska we współpracy z Politechniką w Walencji i Politechniką w Akwizgranie.

Zapisy na kurs letni ENHANCE BIP Physics-Informed Neural Networks (PINNs) na Politechnice w Akwizgranie (3 ECTS) - DEADLINE 16.06.2024

Politechnika w Akwizgranie zaprasza na na drugą edycję kursu ENHANCE “Physics Informed Neural Networks Applications to Geotechnical Engineering” zorganizowanego w ramach w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme)

Premiera publikacji “Warsaw University of Technology. History and Tradition in Outline”

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją "Warsaw University of Technology. History and Tradition in Outline", czyli tłumaczeniem na język angielski książki "Politechnika Warszawska. Historia i tradycja w zarysie". Autorami publikacji są dr Andrzej Ulmer oraz mgr Izabela Koptoń-Ryniec we współpracy z Senacką Komisją ds. Historii i Tradycji.

Zapisy do szkoły letniej “Gender and Diversity in Science, Technology and Society (STS)" w ramach mikroprogramu edukacyjnego ENHANCE - DEADLINE 10 czerwca 2024

Już w lipcu 2024 r. w Berlinie rozpocznie się szkoła letnia "Gender and Diversity in Science, Technology and Society", która jest częścią mikroprogramu edukacyjnego ENHANCE, składającego się z 3 modułów. Szkołę letnią (moduł 2) organizuje Politechnika w Berlinie oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZFIG) we współpracy z uczelniami konsorcjum ENHANCE w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

ENHANCE HACKATHONS 2024 NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

W dn. 24-26.05.2024 r. w budynku przy ul. Rektorskiej 4 Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Koło Naukowe Biotechnologów Herbion z PW we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej, Studenckim Kołem Naukowym Ventures i Studenckim Kołem Naukowym Startupów i Innowacji ze Szkoły Głównej Handlowej zorganizowały dwa równoległe międzynarodowe hackathony - Smart City Challenge i BioHackathon - w ramach działań w konsorcjum ENHANCE.

Dzień Turcji na Politechnice Warszawskiej z udziałem Ambasadora Turcji

W dn. 21 maja 2024 r. w gmachu przy ul. Rektorskiej 4 Centrum Współpracy Międzynarodowej zorganizowało Dzień Turcji we współpracy z Ambasadą Turcji w Warszawie oraz studentami PW z Turcji – Naz Kabaroğlu (IBHiŚ), Altunem Keremem (WIL) oraz Özgurem Avci (EiTI). W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 osób.

Forum Studentów ENHANCE na PW – 19-21.05.2024

W dn. 19-21 maja 2024 na Politechnice Warszawskiej odbędzie Forum Studentów ENHANCE współorganizowane przez Samorząd Studentów PW. W spotkaniu weźmie udział 20 studentów z 10 uczelni ENHANCE.

Udział przedstawicieli PW w ENHANCE Advisory Assembly Meeting na ETH Zurich

W dn. 25-26 kwietna 2024 r. na Politechnice Federalnej w Zurychu odbyło się pierwsze spotkanie Advisory Assembly projektu ENHANCE+. Grupa Advisory Assembly zbiera się dwa razy w roku a w jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu czterech grup statutowych projektu ENHANCE+ (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz pracownicy administracyjni) z każdej uczelni członkowskiej. 

Dzień Ukrainy na PW - 6.06.2024 r.

Politechnika Warszawska organizuje Dzień Ukrainy. Jest to wydarzenie w ramach ENHANCE Task Force Ukraine - jednej z inicjatyw konsorcjum uniwersytetów europejskich ENHANCE, do którego należy nasza Uczelnia. PW jest liderem tych działań w konsorcjum. Dzień Ukrainy organizujemy we współpracy z Universitat Politècnica de València z udziałem politechnik z Kijowa i Lwowa. Wydarzenie jest współfinansowane z programu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie”  

Dzień Turcji na PW - 21.05.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na Dzień Turecki na PW organizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej - Biuro Studentów Zagranicznych. Wydarzenie jest współorganizowane przez Ambasadę Turcji w Warszawie oraz studentów z Turcji.

Międzynarodowy zespół projektu ENHANCERIA z wizytą na PW

W dn. 6-7 maja 2024 r. na ul. Rektorskiej 4 oraz w laboratoriach badawczych Politechnika Warszawska zorganizowała dwudniowe spotkanie w formacie Walk & Talk oraz warsztaty robocze członków dwóch pakietów projektu ENHANCERIA (WP3: Badania transdyscyplinarne na rzecz zrównoważonego rozwoju - szczegóły TUTAJ - oraz WP6: Infrastruktura badawcza - szczegóły TUTAJ). Celem projektu ENHANCERIA jest rozwój współpracy naukowej uczelni konsorcjum ENHANCE. W spotkaniach wzięło udział 19 osób z 7 uczelni ENHANCE (Politechnika w Akwizgranie, Politechnika w Berlinie, Politechnika Warszawska, Politechnika w Walencji, NTNU Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny, Uniwersytet Techniczny w Chalmers, Politechnika w Mediolanie).

PW na liście 10 obiecujących uczelni w Europie dla studentów informatyki i IT z Indii w 2024 r.

Redakcja Higher Education Review umieściła Politechnikę Warszawską na krótkiej liście 10 najbardziej atrakcyjnych i obiecujących dla studentów z Indii w 2024 r. uczelni w Europie posiadających w programie studiów kierunki informatyczne.

5th Polish Conference on Artificial Intelligence (PP-RAI 2024)

W dn. 18-20 kwietnia 2024 r. w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji “Polish Conference on Artificial Intelligence”. Wydarzenie zorganizował Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW we współpracy z Polskim Porozumieniem na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji - PP-RAI oraz wsparciem ze strony programu IDUB PW (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza). W konferencji wzięło udział 330 osób.

Podsumowanie webinaru „Mobilność polsko-francuska – oferta dla studentów i naukowców”

Dnia 10 kwietnia 2024 r. Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu zorganizowała webinar, podczas którego omówiona została bogata oferta mobilności polsko-francuskiej dla studentów, doktorantów i naukowców.

Prof. Teresa Zielińska nowym prezydentem Heritage Network

W dn. 8-11 kwietnia 2024 r. w Indyjskim Instytucie Technologii Roorkee (IIT Roorkee) odbyło się Walne Zgromadzenie Heritage Network 2024 z udziałem uczelni członkowskich z Europy i Indii. Podczas zgromadzenia wybrano nową przewodniczącą. Została nią prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia Studiów w Zakresie Nauki i Kształcenia Doktorantów.

Podsumowanie programu “Mistrzowie dydaktyki” na PW

W dn. 16 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu PW Centrum Współpracy Międzynarodowej zorganizowało seminarium uczelniane dotyczące wdrożenia nowoczesnych metod dydaktycznych na PW. Nowoczesne metody kształcenia są celem strategicznym w obszarze “Kształcenie” w Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. W seminarium wzięło udział 90 osób.