Ważne informacje

Spotkanie dla studentów PW zainteresowanych programem Erasmus+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01.

Polsko-niemiecka “Sprachcafe”

W semestrze zimowym 2023/2024 odbyły się trzy spotkania w ramach pierwszej edycji polsko-niemieckiej "Sprachcafe" - projektu, który  połączył studentów czterech uczelni technicznych konsorcjum ENHANCE: Politechnik w Akwizgranie, Berlinie, Gdańsku i Warszawie. 

Udział pracowników CWM w konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce”

W dn. 8-9 lutego 2024 r. w Poznaniu odbyła się siedemnasta edycja konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce". Konferencja została zorganizowana w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Poznańska.

Zaproszenie na spotkanie ENHANCE Conversations: Future Skills - 23.02.2024 r.

W imieniu konsorcjum ENHANCE (zob. FILM) zapraszamy na wirtualne spotkanie w ramach cyklu ENHANCE Conversations. Tegoroczne spotkanie koncentruje się na "umiejętnościach przyszłości" i procesie wyposażania studentów w kompetencje i wartości, które pomogą im radzić sobie z wyzwaniami dzisiejszego i jutrzejszego dnia.

Nowy film promocyjny ENHANCE

Zachęcamy do zapoznania się z nowym filmem promocyjnym konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

Udział pracowników CWM w XI Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym

W dn. 1 lutego 2024 r. na Stadionie Narodowym odbyło się spotkanie w ramach XI Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Konkurs "Mój doktorat w 180 sekund"

Przed nami szósta edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” organizowana przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Plejadą - Akademickim Towarzystwem Romanistów Polskich

Udział dr inż. Anny Rolewicz-Kalińskiej (WIBHiŚ) w seminarium „Together for sustainability: Do we expect too much from science?“ w Ambasadzie Niemiec

W dn. 11 stycznia 2024 r. odbyło się seminarium "Together for sustainability: Do we expect too much from science?" zorganizowane wspólnie przez Ambasadę Niemiec, Ambasadę Francji i Austriackie Forum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie pod patronatem Polskiej Akademii Nauk.

Dr Oksana Polykova-Nestarenko z Politechniki w Walencji z wizytą na PW

W dn. od 3.01.2024 r do 5.02.2024 r. w Studium Języków Obcych PW przebywa z wizytą dydaktyczno-naukową dr Oksana Polykova-Nestarenko z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Politechniki w Walencji (UPV) należącej do konsorcjum ENHANCE.

ATHENS - rejestracja na sesję Marzec 2024

Informujemy, że w dn. 16-30 stycznia 2024 r. otwarty będzie nabór kandydatów na wyjazd w ramach programu ATHENS.

OFERTY SZKOLENIOWE I KURSY ENHANCE W 2024 r.

W ENHANCE pracujemy nad atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi zarówno dla studentów jak i pracowników uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Politechnika Warszawska po raz drugi z dofinansowaniem NAWA na współpracę akademicką z Ukrainą

W dn. 27 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z Narodową Agencją Współpracy Akademickiej na kontynuację i rozwój współpracy z uczelniami ukraińskimi. Umowa dotyczy współpracy z Politechniką Kijowską i Politechniką Lwowską w ramach działań Politechniki Warszawskiej w konsorcjum ENHANCE.

Warszawa z drugą nagrodą w konkursie Komisji Europejskiej na Europejską Stolicę Innowacji (iCapital)

W dn. 27 listopada 2023 r. Komisja Europejska przyznała w Marsylii nagrody w dziewiątej edycji konkursu The European Capital of Innovation Awards (iCapital).

Glosariusz PW

W dn. 17 grudnia 2023 r. został uruchomiony serwis www.glossary.pw.edu.pl, gdzie znajduje się baza terminów polskich i angielskich najczęściej używanych w naszej Uczelni. 

Zaproszenie na seminarium "Together for sustainability" w Ambasadzie Niemiec i Ambasadzie Francji

Zapraszamy studentów PW na seminarium "Together for sustainability: Do we expect too much from science?" organizowane przez Ambasadę Niemiec, Ambasadę Francji i Austriackie Forum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbędzie się 11 stycznia 2024 r. (czwartek) w siedzibach Ambasady Niemiec i Ambasady Francji.

Zaproszenie na warsztaty grupowe ENHANCE+ w ramach pakietu “Diversity, Impact & Dissemination”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach online 23 stycznia 2024 r. w godz. 14:00-17:00 (CET), podczas których zagłębimy się w inicjatywy związane z pakietem zadań “Diversity, Impact and Dissemination”(zob. FILM) realizowanym w konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

Zaproszenie do polsko-niemieckiej “Sprachcafe”

Z inicjatywy Studium Języków Obcych PW oraz trzech uczelni partnerskich zrzeszonych w konsorcjum ENHANCE: Politechniki w Akwizgranie, Politechniki w Berlinie, Politechniki Gdańskiej powstał polsko-niemiecki projekt “Sprachcafe” dla studentów uczących się języka polskiego i niemieckiego na tych uczelniach.

Udział pracowników Politechniki Kijowskiej i Lwowskiej w stażu w SJO na PW

W dniach 20-24 listopada 2023 r. Olga Demydenko, Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Politechniki Kijowskiej oraz Oleksandra Stepaniuk z Biura Współpracy Zagranicznej Politechniki Lwowskiej odbyły staż w Studium Języków Obcych PW w ramach programu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie”.

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Projektów Studenckich “Black Sea Science 2024” - Deadline 1.02.2024 r.

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Odessie (ONUT) pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz międzynarodowej organizacji Black Sea Universities Network (BSUN) zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Studenckich Prac Naukowych Black Sea Science 2024 w kategorii "Informatyka, Automatyka i Robotyka".

Zaproszenie na szkolenie “Quality of Learning and Teaching for international students in Poland” dla studentów zagranicznych

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia zaprasza na webinarium “Quality of Learning and Teaching for international students in Poland”, którego celem jest przedstawienie polskiego systemu dydaktyki akademickiej studentom zagranicznym.