Ważne informacje

Inauguracja II edycja szkoły letniej “ENHANCE Students Against Climate Change 2023'”na PW

4 lipca 2023 r. odbyła się inauguracja II edycji międzynarodowej szkoły letniej 'ENHANCE Students Against Climate Change 2023', którą zorganizowała Politechnika Warszawska. Dzięki wykładom zaproszonych gości, dyskusjom grupowym oraz zajęciom praktycznym z projektowania, prototypowania i testowania swoich pomysłów uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki związanej ze zmianami klimatu.

Druga edycja Szkoły Letniej Geomatyki na PW

W dn. 26-30 czerwca 2023 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii PW odbyła się inauguracja części stacjonarnej drugiej edycji Szkoły Letniej Geomatyki.

Konsorcjum ENHANCE z finansowaniem Unii Europejskiej 14,4 mln EUR na lata 2023-2027

Konsorcjum ENHANCE (The European Universities of Technology Alliance), do którego należy Politechnika Warszawska, otrzymało w programie Erasmus+ “Uniwersytety europejskie” finansowanie w wysokości 14,4 mln EUR na kontynuację działań w latach 2023-2027. Wniosek złożony przez konsorcjum w styczniu 2023 r. uzyskał 96 punktów na 100 możliwych.

Spotkanie Ambasador Republiki Azerbejdżanu z Rektorem Politechniki Warszawskiej

W dn. 27.06.2023 r. Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce dr Nargiz Gurbanova spotkała się z Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Zarembą. Spotkanie dotyczyło współpracy w obszarach rekrutacji i kształcenia.

Udział nauczycielek akademickich z Ukrainy w Good Practice Days na PW

W dn. 26-28 czerwaca 2023 r. w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa PW odbyły się warsztaty Good Practice Days. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 9 nauczycielek akademickich z Ukrainy (z Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej). Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

Przyjęcie Politechniki Warszawskiej w poczet członków sieci IROs Forum

W dn. 22 czerwca decyzją Rady IROs Forum (International Relations Offices Forum) Politechnika Warszawska została przyjęta do grona członków stowarzyszonych w sieci IROs Forum. 

Warsztaty ENHANCE: "Learning Environments for Alpha Generation" - online, 4 lipca 2023 r.

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników i studentów PW na międzynarodowe warsztaty Learning Environments for Alpha Generation poświęcone tworzeniu innowacyjnych środowisk edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, dostosowanych do potrzeb Pokolenia Alpha.

Zapisy do szkoły letniej ENHANCE “Gender and Diversity in Science, Technology and Society" - DEADLINE 5 lipca 2023

Już 25 września 2023 r. w Berlinie rozpocznie się szkoła letnia "Gender and Diversity in Science, Technology and Society", którą organizuje Politechnika w Berline oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZFIG) we współpracy z uczelniami konsorcjum ENHANCE w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

THE SOCIAL MEDIA CHALLENGE II - wyniki konkursu

20 czerwca 2023 r. ogłoszono wyniki konkursu “ENHANCE SOCIAL MEDIA CHALLENGE - For a Sustainable and Smart City” zorganizowanego przez konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

Wizyta ewaluatorów EUA na Politechnice Warszawskiej

W ramach projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza Politechnika Warszawska przystąpiła do procesu mającego na celu uzyskanie międzynarodowej ewaluacji instytucjonalnej Insitutional Evaluation Programme ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania badaniami i wykorzystania wyników badań. Organizacją ewaluującą jest European University Association. Proces składa się z samooceny dokonanej przez uczelnię oraz oceny i rekomendacji ewaluatorów zewnętrznych.

Europejski Konkurs Innowacji dla członków Young Manufacturing Leaders (YML) - DEADLINE 24 września 2023

Celem Europejskiego Konkursu Innowacji “Nasza Przyszłość: Działania młodzieży na rzecz Przemysłu 5.0” jest zachęta do rozwiązywania problemów i wprowadzania zmian, które mogą pomoc różnym branżom ulepszyć ich działania, produkty i usługi tak, by stały się bardziej zrównoważone.

Udział 2 uczestniczek z Ukrainy w staff weeku na Politechnice w Mediolanie

W dn. 13-15 czerwca na Politechnice w Mediolanie odbyło się kolejny spotkanie z ENHANCE staff week dla pracowników uczelni ENHANCE. Tematem przewodnim był "ENHANCing talent for all".

Warsztaty ‘Artificial Intelligence in Higher Education’ w ramach ENHANCE - 22 czerwca 2023, online.

Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zapraszają studentów i pracowników PW na międzynarodowe warsztaty poświęcone roli i znaczeniu sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych ze stosowaniem narzędzi takich jak ChatGPT. Warsztaty organizuje Politechnika Warszawska w ramach konsorcjum ENHANCE.

OFERTY SZKOLENIOWE ENHANCE

ENHANCE pracujemy nad atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi zarówno dla studentów jak i pracowników uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Udział nauczycieli z Ukrainy w warsztatach "New Methods of Teaching in Practice" na PW

W dn. 15-19.05.2023 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyły się warsztaty "New methods of teaching in practice". Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 5 nauczycieli akademickich z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

Międzynarodowe warsztaty ENHANCE Smart City z wystawą projektów studenckich na Politechnice Warszawskiej

W dn. 15-19 maja 2023 r. Politechnika Warszawska zorganizowała międzynarodowe warsztaty “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?” z udziałem 28 studentów z 8 uczelni i 6 krajów. Były one kontynuacją zajęć online prowadzonych od 1 marca 2023 r. przez międzynarodowe grono ekspertów z uczelni partnerskich ENHANCE pod kierownictwem prof. Roberta Olszewskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii. Zostały one przeprowadzone w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym i Politechniką w Akwizgranie. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 7 studentek z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). Uczestnicy warsztatów otrzymają 4 punkty ECTS.

Wizyta pracowników CWM na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie w ramach Staff Week

W dn. 16-18 maja 2023 r. pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej, Magdalena Bobryk i Olga Świderska, uczestniczyli w Staff Week-u, który odbył się na Uniwersytecie Technicznym w Tallinnie (TalTech). W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 14 innych uczelni z Europy (m.in. pracownicy partnerskich uczelni PW w ramach konsorcjum ENHANCE – Politechniki w Akwizgranie i Politechniki w Walencji) oraz z Uniwersytetu Mohamed Khider z Biskiry w Algierii.

Wizyta studyjna 6 wykładowczyń języka angielskiego z Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej w SJO

W dniach 15-19 maja 2023 r. Studium Języków Obcych i Centrum Współpracy Międzynarodowej odwiedziły Dziekan Wydziału Lingwistyki Politechniki Kijowskiej i wykładowczynie języka angielskiego ze Studium Języków Obcych i Wydziału Lingwistyki Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej. Obie ukraińskie uczelnie są partnerami stowarzyszonymi konsorcjum ENHANCE (ENHANCE Network Partners). Wizytę zorganizowało Studium Języków Obcych we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW w ramach projektu “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie”.

Udział uczennic z XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie w ENHANCE Future Lab na Politechnice w Berlinie

W dniach 2-6 maja 2023 roku, na Politechnice w Berlinie, grupa młodzieży w wieku 15-18 lat z Polski, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii i Niemiec, brała udział w projekcie ENHANCE Future Lab. Miał on na celu stworzenie wizji uniwersytetu przyszłości w oczach młodzieży szkół średnich. W międzynarodowym zespole pod kierunkiem trenerów prowadzono dyskusje o aktualnym stanie i przyszłości szkolnictwa wyższego. Zidentyfikowano aktualne wyzwania związane ze szkolnictwem wyższym i systemami edukacji w różnych krajach. Polskę reprezentowały 3 uczennice z XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie.