Inauguracja III edycji szkoły letniej “Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024”na PW

W dn. 1 lipca 2024 rozpoczęła się III edycja międzynarodowej szkoły letniej ENHANCE "Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024', którą organizuje Politechnika Warszawska we współpracy z Politechniką w Walencji (UPV) i Politechniką w Akwizgranie (RWTH Aachen). Dzięki wykładom zaproszonych gości, dyskusjom grupowym oraz zajęciom praktycznym z projektowania, prototypowania i testowania swoich pomysłów uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki związanej ze zmianami klimatu.

summer 1

www.summerschool.enhance.pw.edu.pl

W inauguracji wzięli udział dr inż. arch. Anna Cudny i dr inż. arch. Artur Jerzy Filip z Wydziału Architektury, dr. inż. Anna Rolewicz-Kalińska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Katarzyna Bargieł z zakładu Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz Anna Smulska i Piotr Szczepański z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Szkoła letnia składa się z trzech części. Pierwsza część odbywa się zdalnie (1, 2 i 11 lipca), na drugą - studenci przyjadą do Warszawy (15-19 lipca). Ostatnią część stanowi praca własna studentów oraz podsumowanie i prezentacja projektów grupowych (online 22-24 lipca, 31 lipca - oddanie projektów).

summer 2

Podczas pierwszej części, studenci zostali wprowadzeni w problematykę rozwiązań opartych na przyrodzie (nature-based solutions, NbS) oraz problematykę związaną z konsumpcją i zarządzaniem odpadami. Zajęcia poprowadzili zaproszeni goście z uczelni partnerskich ENHANCE: dr Verônica Garcia Donoso oraz mgr Caner Telli z Politechniki w Akwizgranie oraz prof. Javier Rodrigo Ilarri z Politechniki w Walencji.

W zajęciach szkoły letniej uczestniczy 22 studentów z 5 uczelni i 4 krajów, wśród nich 5 uczelni konsorcjum ENHANCE. Studenci, którzy ukończą warsztaty, otrzymają certyfikat równoważny 4 punktom ECTS.