Ważne informacje

Międzynarodowy zespół projektu ENHANCERIA z wizytą na PW

W dn. 6-7 maja 2024 r. na ul. Rektorskiej 4 oraz w laboratoriach badawczych Politechnika Warszawska zorganizowała dwudniowe spotkanie w formacie Walk & Talk oraz warsztaty robocze członków dwóch pakietów projektu ENHANCERIA (WP3: Badania transdyscyplinarne na rzecz zrównoważonego rozwoju - szczegóły TUTAJ - oraz WP6: Infrastruktura badawcza - szczegóły TUTAJ). Celem projektu ENHANCERIA jest rozwój współpracy naukowej uczelni konsorcjum ENHANCE. W spotkaniach wzięło udział 19 osób z 7 uczelni ENHANCE (Politechnika w Akwizgranie, Politechnika w Berlinie, Politechnika Warszawska, Politechnika w Walencji, NTNU Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny, Uniwersytet Techniczny w Chalmers, Politechnika w Mediolanie).

PW na liście 10 obiecujących uczelni w Europie dla studentów informatyki i IT z Indii w 2024 r.

Redakcja Higher Education Review umieściła Politechnikę Warszawską na krótkiej liście 10 najbardziej atrakcyjnych i obiecujących dla studentów z Indii w 2024 r. uczelni w Europie posiadających w programie studiów kierunki informatyczne.

5th Polish Conference on Artificial Intelligence (PP-RAI 2024)

W dn. 18-20 kwietnia 2024 r. w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji “Polish Conference on Artificial Intelligence”. Wydarzenie zorganizował Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW we współpracy z Polskim Porozumieniem na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji - PP-RAI oraz wsparciem ze strony programu IDUB PW (Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza). W konferencji wzięło udział 330 osób.

Podsumowanie webinaru „Mobilność polsko-francuska – oferta dla studentów i naukowców”

Dnia 10 kwietnia 2024 r. Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu zorganizowała webinar, podczas którego omówiona została bogata oferta mobilności polsko-francuskiej dla studentów, doktorantów i naukowców.

Prof. Teresa Zielińska nowym prezydentem Heritage Network

W dn. 8-11 kwietnia 2024 r. w Indyjskim Instytucie Technologii Roorkee (IIT Roorkee) odbyło się Walne Zgromadzenie Heritage Network 2024 z udziałem uczelni członkowskich z Europy i Indii. Podczas zgromadzenia wybrano nową przewodniczącą. Została nią prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia Studiów w Zakresie Nauki i Kształcenia Doktorantów.

Podsumowanie programu “Mistrzowie dydaktyki” na PW

W dn. 16 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu PW Centrum Współpracy Międzynarodowej zorganizowało seminarium uczelniane dotyczące wdrożenia nowoczesnych metod dydaktycznych na PW. Nowoczesne metody kształcenia są celem strategicznym w obszarze “Kształcenie” w Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. W seminarium wzięło udział 90 osób.

Tandemy językowe w ramach ENHANCE

Zapraszamy do udziału w projekcie Tandemów Językowych w ramach konsorcjum ENHANCE.

Zaproszenie do udziału w ENHANCE Hackathons 2024 - DEADLINE 21.04.2024

Zachęcamy studentów PW do wzięcia udziału w jednym z dwóch hackathonów w ramach ENHANCE Hackathons 23-26.05.2024 na Politechnice Warszawskiej. Zapoznaj się ze stronami internetowymi obu wydarzeń, aby poznać szczegóły.

Zaproszenie na wymianę studencką lub praktyki na Tajwanie - DEADLINE 25.05.2024 r.

Narodowy Tajwański Uniwersytet Nauki i Technologii zaprasza do zapoznania się z ofertą praktyk i wymian studenckich.

Udział pracowników CWM w International Education Fairs of Türkiye (IEFT)

W dn. od 16-25 marca 2024 r. pracownicy International Students Office z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - Magdalena Bobryk i Karol Maśluszczak - uczestniczyli w targach International Education Fairs of Türkiye (IEFT) w ramach programu „Study in Poland” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Webinarium nt. mobilności polsko-francuskiej - 10.04.2024 r.

Marzysz o poszerzeniu horyzontów naukowych? Chcesz odkrywać nowe perspektywy badawcze i rozwijać swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku? A może skorzystać z infrastruktury badawczej, która nie jest dostępna w twoim kraju?

Spotkanie CESAER na PW

W dn. 19 marca 2024 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie grupy eksperckiej pracowników Politechniki Warszawskiej w ramach stowarzyszenia uczelni technicznych CESAER ('Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research').

Zaproszenie na II Międzynarodową Konferencję Naukową pt: Architektura Wyzwań – Materiały dla Przyszłości - DEADLINE 15.04.2024

W imieniu Pani Prof. Anny Marii Wierzbickiej, Przewodniczącej Komitetu Naukowego Konferencji, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Architektura Wyzwań – Materiały dla Przyszłości", która odbędzie się 17-18 czerwca 2024 r. Tegorocznymi organizatorami są: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.  

Marcowa sesja Programu ATHENS na Politechnice Warszawskiej

W dn. 18 marca 2024 r. w Audytorium Centralnym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych odbyła się inauguracja sesji wiosennej Programu ATHENS. Zajęcia potrwają do 23 marca 2024 r.

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec - DEADLINE 1.05.2024

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD) zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną na podróże grupowe do Niemiec.

Udział Dyrektora CWM w konferencji “Partnerships between European and Ukrainian Universities” w Strasburgu

W dn. 13 marca 2024 r. odbyła się w Strasburgu konferencja “Partnerships between European and Ukrainian Universities” zorganizowana pod patronatem i z udziałem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kopacz przez Uniwersytet w Strasburgu i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przemówienie otwierające wygłosili: wiceminister edukacji i nauki Ukrainy prof. Mykhailo Vynnytskyi, Rektor Uniwersytetu w Strasburgu i przewodniczący konsorcjum EPICUR prof. Michel Deneken, oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska.

Zaproszenie na szkolenie ENHANCE “Inclusive Communication” - Online Training - 16.04.2024

Zachęcamy do skorzystania z nowej oferty szkoleniowej przygotowanej w ramach konsorcjum ENHANCE (zob. FILM): “Inclusive Communication” - Online Training. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników naukowych, technicznych oraz administracyjnych.

"Go and Grow Masterclasses" dla studentów PW - 11 i 13 marca 2024 r.

W imieniu organizatorów warsztatów "Go and Grow Masterclasses" - OUVC - Venture Capital & Venture Studio, Accelpoint, Insane Business Ideas, Rivne IT Cluster - zapraszamy studentów PW na międzynarodowe warsztaty online na temat startupów i innowacji. Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 

Zaproszenie na warsztat “Anti-bias lunch break” w ramach ENHANCE

Cieszymy się, że kwestia przeciwdziałania uprzedzeniom angażuje coraz więcej osób ze społeczności ENHANCE. Dotychczas odbyło się 10 spotkań, w których łącznie wzięło udział ponad 250 uczestników. Szkolenie trwa tylko 60 minut i można w nim wziąć udział np. podczas lunchu. Do wyboru są następujące terminy: 14 marca oraz 11 kwietnia 2024 r.