Ważne informacje

Zaproszenie na seminarium "Together for sustainability" w Ambasadzie Niemiec i Ambasadzie Francji

Zapraszamy studentów PW na seminarium "Together for sustainability: Do we expect too much from science?" organizowane przez Ambasadę Niemiec, Ambasadę Francji i Austriackie Forum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Seminarium odbędzie się 11 stycznia 2024 r. (czwartek) w siedzibach Ambasady Niemiec i Ambasady Francji.

Zaproszenie na warsztaty grupowe ENHANCE+ w ramach pakietu “Diversity, Impact & Dissemination”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach online 23 stycznia 2024 r. w godz. 14:00-17:00 (CET), podczas których zagłębimy się w inicjatywy związane z pakietem zadań “Diversity, Impact and Dissemination”(zob. FILM) realizowanym w konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

Zaproszenie do polsko-niemieckiej “Sprachcafe”

Z inicjatywy Studium Języków Obcych PW oraz trzech uczelni partnerskich zrzeszonych w konsorcjum ENHANCE: Politechniki w Akwizgranie, Politechniki w Berlinie, Politechniki Gdańskiej powstał polsko-niemiecki projekt “Sprachcafe” dla studentów uczących się języka polskiego i niemieckiego na tych uczelniach.

Udział pracowników Politechniki Kijowskiej i Lwowskiej w stażu w SJO na PW

W dniach 20-24 listopada 2023 r. Olga Demydenko, Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Politechniki Kijowskiej oraz Oleksandra Stepaniuk z Biura Współpracy Zagranicznej Politechniki Lwowskiej odbyły staż w Studium Języków Obcych PW w ramach programu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie”.

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Projektów Studenckich “Black Sea Science 2024” - Deadline 1.02.2024 r.

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Odessie (ONUT) pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz międzynarodowej organizacji Black Sea Universities Network (BSUN) zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Studenckich Prac Naukowych Black Sea Science 2024 w kategorii "Informatyka, Automatyka i Robotyka".

Zaproszenie na szkolenie “Quality of Learning and Teaching for international students in Poland” dla studentów zagranicznych

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia zaprasza na webinarium “Quality of Learning and Teaching for international students in Poland”, którego celem jest przedstawienie polskiego systemu dydaktyki akademickiej studentom zagranicznym.

Udział pracownika PW w konferencji “Interloc Transdisciplinary Learning” na Politechnice w Berlinie

W dn. 8 września 2023 r. na Politechnice w Berlinie, która jest partnerem PW w konsorcjum ENHANCE, odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona transdyscyplinarnym metodom nauczania i uczenia się. Wzięła w niej udział dr Joanna Kuźmicz-Kubiś z Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Udział pracowników Biura Erasmus+ w XII Targach Wymian Studenckich na PW

W dn. 21.11.2024 r w Gmachu Głównym PW odbyły się XII Targi Wymian Studenckich, w których wzięli udział pracownicy Biura Erasmus+ z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Sesja Programu ATHENS w Politechnice Warszawskiej

W dn. 20 listopada 2023 r. w Audytorium Centralnym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych odbyła się inauguracja sesji jesiennej Programu ATHENS. Zajęcia potrwają do 25 listopada 2023 r.

Q&A dla zagranicznych studentów - 21 listopada, godz. 14.00, MS Teams

Chcesz zapytać o sprawy związane z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej? Porozmawiać z przedstawicielami władz uczelni i Samorządu Studentów? Weź udział w spotkaniu online 21 listopada o godzinie 14:00 w MS Teams.

Zaproszenie na warsztaty COIL dla nauczycieli akademickich - 16 listopada 2023 r.

Politechnika w Berlinie we współpracy z Berlińskim Centrum Szkolnictwa Wyższego (BZHL) zaprasza nauczycieli akademickich z instytucji partnerskich (w tym z uczelni konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska) na 90-minutowy kurs online "How to COIL - How to Design Collaborative Online Courses with International Colleagues" poświęcony nauczaniu zdalnemu opartemu na międzynarodowej współpracy (Collaborative Online International Learning). Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą włączyć elementy cyfrowe i międzynarodowe do swojej dydaktyki.

Roczny staż w USA w ramach Programu BioLAB – spotkanie informacyjne

W imieniu Wydziału Chemicznego PW zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone programowi stażowemu BioLAB.

Spotkanie dla koordynatorów programu Erasmus+ na PW

W dn. 24.10.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla Koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+. Wydarzenie zorganizowali pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej z Biura Erasmus+. 

Zaproszenie na międzynarodową konferencję Science: Polish Perspectives Meetup "To Poland for Science" - 4.11.2023 r.

W imieniu Fundacji Polonium zapraszamy pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej do udziału w konferencji Science: Polish Perspectives Meetup "To Poland for Science", która odbędzie się 4 listopada 2023 w Pałacu Staszica w Warszawie.

Polsko-hiszpańskie spotkanie networkingowe przedstawicieli uczelni na PW

W dn. 20.10.2023 r. w Sali Senatu PW i w sali 123 odbyło się polsko-hiszpańskie spotkanie networkingowe, zorganizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) we współpracy z Hiszpańską Agencją ds. Umiędzynarodowienia Edukacji (SEPIE). Współorganizatorem wydarzenia była Politechnika Warszawska.

Udział pracowników Welcome Point PW w staff weeku na Politechnice w Akwizgranie

W dniach 16-20 października 2023 r. na Politechnice w Akwizgranie (RWTH) odbył się staff week dla pracowników technicznych i administracyjnych uczelni ENHANCE. Politechnikę Warszawską reprezentowały przedstawicielki nowo utworzonego biura Welcome Point działającego w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej - mgr Katarzyna Dyrka i mgr Marzena Pobojewska. Dzięki dofinansowaniu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie” w staff weeku wzięły udział również prof. Nataliya Hots z Politechniki Lwowskiej oraz prof. Zoia Kornieva z Politechniki Kijowskiej. Tematem przewodnim wydarzenia było UMIĘDZYNARODOWIENIE.

Dyskusja Wydziału Architektury PW "Edukacja przeciwko zmianom klimatu" w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 15

W dn. 21.10.2023 r. o godz. 17.00 w Kinie SYRENA w Warszawie odbyła się dyskusja Wydziału Architektury PW "Edukacja przeciwko zmianom klimatu", w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 15

Udział naukowców i studentów z Ukrainy w międzynarodowej konferencji CLIMATE CHANGE: CHALLENGES FOR LIFE QUALITY na PW

W dn. 19-21.10.2023 r. w Warszawskim Domu Technika (NOT) na ul. Czackiego 3/4 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. CLIMATE CHANGE: CHALLENGES FOR LIFE QUALITY. Konferencję zorganizował Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiŚ). Dzięki dofinansowaniu NAWA "Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie" w konferencji wzięło udział 40 osób z Ukrainy - byli to naukowcy i studenci z Politechniki Lwowskiej oraz z Politechniki Kijowskiej.

Polsko-hiszpańskie spotkanie networkingowe przedstawicieli uczelni.

W dn. 20.10.2023 w Sali Senatu PW i w sali 123 odbędzie się polsko-hiszpańskie spotkanie networkingowe, zorganizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) we współpracy z Hiszpańską Agencją ds. Umiędzynarodowienia Edukacji (SEPIE). Współorganizatorem wydarzenia jest Politechnika Warszawska.

Zaproszenie na dyskusję Wydziału Architektury PW "Edukacja przeciwko zmianom klimatu"

Zapraszamy serdecznie na dyskusję Wydziału Architektury PW "Edukacja przeciwko zmianom klimatu", w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 15, która odbędzie się 21.10.2023 r. o godz. 17.00 w Kinie SYRENA w Warszawie.