Ważne informacje

Udział Rektora PW w I Konferencji Uniwersytetów Europejskich

W dn. 15 maja 2023 prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, uczestniczył w I Konferencji Uniwersytetów Europejskich zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+. Prof. Zaremba wraz z innymi rektorami polskich uczelni technicznych dyskutował w panelu "Uniwersytety Europejskie drogą do innowacyjnej gospodarki" o roli konsorcjów uniwersytetów europejskich w tym procesie.

Inauguracja II części warsztatów “Smart Sustainable Cities & Communities - Phantom Menace or New Hope?" na PW, 15-19.05.2023 r.

15 maja 2023 r. na Politechnice Warszawskiej rozpoczęła się druga - stacjonarna - część warsztatów “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?”. Warsztaty zorganizowała Politechnika Warszawska w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym i Politechniką w Akwizgranie. Dzięki dofinansowaniu NAWA bierze w nich udział 7 studentek z Ukrainy. Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

CERTYFIKATY TANDEMÓW JĘZYKOWYCH - Termin 18 czerwca 2023 r.

Drodzy Studenci, Doktoranci i Pracownicy Politechniki Warszawskiej,

wszystkich, którzy uczestniczyli w tandemie językowym w roku akademickim 2022/2023, zapraszamy do przygotowania projektu wideo i przesłania linku do filmu na YouTube na adres dorota.chrominska@pw.edu.pl wraz ze zrzutami ekranu z 10 spotkań tandemowych

Udział naukowców z Ukrainy w konferencji “Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies” na PW

9 maja 2023 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW zatytułowana ‘Public Administration Challenges in European Countries - Administration and New Technologies’. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięli w niej udział przedstawiciele różnych środowisk akademickich reprezentujący polskie i zagraniczne uczelnie. 

Konkurs ENHANCE SOCIAL MEDIA CHALLENGE II - For a Sustainable and Smart City - DEADLINE 9 czerwca 2023

Zachęcamy studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w drugim konkursie The Social Media Challenge pt. FOR A SUSTAINABLE AND SMART CITY, który organizuje konsorcjum ENHANCE.

Warsztaty dla trenerów mentoringu z uczelni ENHANCE

28 kwietnia 2023 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyły się warsztaty dla trenerów mentoringu z uczelni ENHANCE.

SAY HELLO TO UKRAINE

27 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu SAY HELLO TO…, w ramach projektu tandemów językowych ENHANCE. Wydarzenie to zostało przygotowane przez Politechnikę Lwowską i Kijowską, uczelnie partnerskie ENHANCE, oraz koordynowane było przez Dorotę Chromińską, Pełnomocnika  Studium Języków Obcych PW ds. współpracy z ENHANCE i Centrum Współpracy Międzynarodowej.  W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 20 osób z uczelni ENHANCE, głównie z Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej, a także z Politechniki z Walencji.

Dzień Indii na Politechnice Warszawskiej

Dnia 26 kwietnia 2023 r. na Politechnice Warszawskiej odbył się Dzień Indii zorganizowany przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PW przy wsparciu Ambasady Indii w Warszawie oraz studentów ambasadorów PW z Indii: Aksy Fatimy (Wydział EiTI), Siddhartha Murpaniego (Wydział MiNI), Anchity Shetty (Wydział IBHiŚ) oraz Shamsa Timbrekara (Wydział MEiL). Było to kolejne w tym roku wydarzenie z cyklu spotkań National Days. Ich celem jest przedstawienie społeczności naszej uczelni bogatej kultury państw, z których pochodzą zagraniczni studenci PW. 

Ruszyły zapisy do II edycji szkoły letniej ENHANCE Students Against Climate Change 2023 na PW - DEADLINE 2 czerwca 2023 r.

4 lipca 2023 r. rozpocznie się II edycja międzynarodowej szkoły letniej 'ENHANCE Students Against Climate Change 2023', którą organizuje Politechnika Warszawska.

Spotkanie informacyjne na temat mikroprogramów dla studentów uczelni ENHANCE - 8 maja 2023 r., godz. 12.15-13.15

Konsorcjum ENHANCE zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej na spotkanie poświęcone mikroprogramom umożliwiającym uzyskanie mikropoświadczeń. Spotkanie odbędzie się online 8 maja 2023 r., godz. 12.15 - 13.15 CET

11. edycja “European Young Engineers Conference (EYEC)” na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW z udziałem uczestniczek z Ukrainy

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW odbyła się konferencja “European Young Engineers Conference (EYEC)”. Zorganizowało ją Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej “Venturi” przy wsparciu organizacyjno-finansowym Wydziału. EYEC jest przeznaczona dla studentów studiów inżynierskich, magisterskich i doktorantów. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w niej udział 15 studentek z Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej. Wniosek o dofinansowanie złożyło Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach programu “Solidarni z Ukrainą“ - Uniwersytety Europejskie.

Wizyta szefowych centrów języków obcych TU Berlin i RWTH Aachen w SJO i CWM PW

W dn. 19-21 kwietnia 2023 r. Studium Języków Obcych i Centrum Współpracy Międzynarodowej odwiedziły dr Petra Pointner, dyrektor Centrum Językowego Politechniki w Akwizgranie (RWTH Aachen) i dr Almut Schön, dyrektor Centrum Języków Nowożytnych Politechniki w Berlinie. Obie niemieckie politechniki są uczelniami partnerskimi PW w konsorcjum ENHANCE. Wizytę zorganizowało Studium Języków Obcych we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

THE SOCIAL MEDIA CHALLENGE - wyniki konkursu

18 kwietnia 2023 r. ogłoszono wyniki konkursu “Welcome to my university" - The Social Media Challenge zorganizowanego przez konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

SAY HELLO TO UKRAINE

27 kwietnia 2023 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu SAY HELLO TO…, które organizuje zespół Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej w ramach projektu tandemów językowych ENHANCE.

OSTATNIE DNI ZAPISÓW DO SZKOŁY LETNIEJ ENHANCE W SZWECJI - deadline 24 kwietnia 2023 r.

Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu zaprasza studentów PW do udziału w międzynarodowej szkole letniej ENHANCE Summer School on Sustainable Entrepreneurship and Innovation (SEI).

Trwa rekrutacja do szkoły letniej ENHANCE VLC_SYNERGIC URBAN INFRASTRUCTURES w Walencji - DEADLINE 1 MAJA 2023

Politechnika w Walencji zaprasza studentów PW do międzynarodowej szkoły letniej ENHANCE VLC_SYNERGIC URBAN INFRASTRUCTURES. Szkoła jest organizowana w formie hybrydowej w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).

Wizyta przedstawicielek Uniwersytetu Technicznego Chalmersa na Politechnice Warszawskiej

W dn. 29-30 marca 2023 r. Centrum Współpracy Międzynarodowej PW odwiedziły Emma Ohlander, Charlotte Salmenius oraz Emelie Wennersand z Chalmers University of Technology w Göteborgu, (Szwecja). Chalmers University of Technology jest uczelnią partnerską PW w konsorcjum ENHANCE. Wizytę zorganizowało Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Spotkanie z młodzieżą ukraińską na PW

Rośnie zainteresowanie podjęciem studiów na Politechnice Warszawskiej wśród młodzieży ukraińskiej.

Sesja Programu ATHENS w Politechnice Warszawskiej

W dniach 11-18 marca 2023 r. odbyła się sesja Programu ATHENS. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie stacjonarnej.

DZIEŃ INDONEZJI NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

14 marca 2023 r. Biuro Studentów Zagranicznych w Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z Syifą Najlą Agdhiani, studentką kierunku Biotechnology i ambasadorką PW w programie „Student Ambassadors”, zorganizowało Dzień Indonezji.