Międzynarodowy zespół projektu ENHANCERIA z wizytą na PW

W dn. 6-7 maja 2024 r. na ul. Rektorskiej 4 oraz w laboratoriach badawczych Politechnika Warszawska zorganizowała dwudniowe spotkanie w formacie Walk & Talk oraz warsztaty robocze członków dwóch pakietów projektu ENHANCERIA (WP3: Badania transdyscyplinarne na rzecz zrównoważonego rozwoju - szczegóły TUTAJ - oraz WP6: Infrastruktura badawcza - szczegóły TUTAJ). Celem projektu ENHANCERIA jest rozwój współpracy naukowej uczelni konsorcjum ENHANCE. W spotkaniach wzięło udział 19 osób z 7 uczelni ENHANCE (Politechnika w Akwizgranie, Politechnika w Berlinie, Politechnika Warszawska, Politechnika w Walencji, NTNU Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny, Uniwersytet Techniczny w Chalmers, Politechnika w Mediolanie).

1

Uczestnicy i organizatorzy spotkania grup roboczych na PW w ramach projektu ENHANCERIA.
Fot. Piotr Szczepański.

W inauguracji wzięli udział: prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Prorektor ds. Nauki PW, prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska, Kierownik Zespołu Zarządzającego Projektu IDUB, dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (WEiTI), dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni (Wydział Zarządzania), dr hab. Agnieszka Skala-Gosk (Wydział Zarządzania), dr Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych) oraz Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej.

5

Prof. Ryszard Piramidowicz oprowadza uczestników projektu ENHANCERIA po kampusie PW.
Fot. Piotr Szczepański.

Po inauguracji zespoły robocze pod przewodnictwem prof. Ryszarda Piramidowicza zwiedzały laboratoria na PW, w tym: Laboratorium Antenowe w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, po którym oprowadził gości dr Paweł Bajurko oraz Laboratorium Fotoniki Scalonej, Laboratorium Fotoniki Światłowodowej i Laboratorium Spektroskopii Optycznej (kierownikiem laboratoriów jest dr hab inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni), a także Laboratorium Tunelu Aerodynamicznego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski). Następnie Łukasz Sztern oprowadził uczestników po laboratoriach Centrum Innowacji i opowiedział o działaniach Akceleratora PW.

2

Dr Pawel Bajurko opowiada o działaniach w Laboratorium Antenowym w w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (WEiTI). Fot. Piotr Szczepański.

3

Prof. Jacek Szumbarski tłumaczy wykorzystanie tuneli aerodynamicznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Fot. Piotr Szczepański.

6

Prof. Ryszard Piramidowicz przedstawia badanie z udziałem lasera w Laboratorium Fotoniki Światłowodowej. Fot. Piotr Szczepański.

Po zwiedzaniu laboratoriów odbyły się dwa warsztaty prowadzone przez Patricka Reurnika z NTNU oraz dr.  Bartłomieja Skowrona poświęcone rezultatom projektu ENHANCERIA oraz współpracy po zamknięciu projektu.

Pierwszy dzień zakończyła wspólna kolacja uczestników i organizatorów.

We wtorek rano zespoły udały się z wizytę studyjną do Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Ofertę badawczą CEZAMAT-u przedstawili: mgr Aleksandra Mościcka-Studzińska, Zastępca Dyrektora CEZAMAT-u, mgr Krzysztof Mieszkowski oraz dr inż. Piotr Wiśniewski, kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS). Następnie uczestnicy spotkania pojechali do Józefosławia. Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką na Wydziale Geodezji i Kartografii opowiedział o pracy Centrum Analiz Geoprzestrzennych CENAGIS.

Ostatnim etapem wizyty były warsztaty zespołu zajmującego się badaniami transdyscyplinarnymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, poprowadzone przez dr Kathrin Wieck z TU Berlin.