Forum Studentów ENHANCE na PW – 19-21.05.2024

W dn. 19-21 maja 2024 na Politechnice Warszawskiej odbędzie Forum Studentów ENHANCE współorganizowane przez Samorząd Studentów PW. W spotkaniu weźmie udział 20 studentów z 10 uczelni ENHANCE.

Forum Studentów ENHANCE stanowi wspólny głos społeczności ponad 300 000 studentów uczelni zrzeszonych w konsorcjum. Każda uczelnia członkowska wyznacza dwóch przedstawicieli do Forum Studentów, z których jeden jest również członkiem ENHANCE Advisory Assembly. Obaj przedstawiciele mają za zadanie reprezentować w ENHANCE interesy swoich kolegów i koleżanek z macierzystej uczelni oraz z innych uczelni partnerskich.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Karcie Zasad i Procedur ENHANCE", Forum Studentów ma autonomię w generowaniu własnych inicjatyw i opracowywaniu propozycji w ramach ustanowionych przez Kartę. Ta swoboda pozwala im proponować pomysły i inicjować projekty mające na celu rozwój konsorcjum z punktu widzenia studentów. Ponadto Forum Studentów posiada przywileje doradcze jako członkowie ENHANCE Advisory Assembley (10 z 40 głosów) i ENHANCE Boards of Directors (1 z 13 głosów). Co więcej, jego członkowie odpowiadają za promowanie działań konsorcjum na swoich uczelniach i za angażowanie studentów w działania i rozwój całego ENHANCE.   

Podczas Forum Studentów ENHANCE na PW odbędą się spotkania z przedstawicielami ENHANCE Operation Office. Ze studentami spotka się Sarah Fowkes, Senior Project Officer w ENHANCE, która przedstawi możliwości edukacyjne związane z wyborem Europejskich Ścieżek Kształcenia (European Education Pathways) oraz Andrea Zestic, ENHANCE Communications Officer, która poprowadzi dyskusję i warsztaty na temat komunikacji w projekcie.