Ważne informacje

DIALOGI EUROPEJSKIE - zaproszenie na spotkanie

W dniach 11 i 12 marca 2024 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja cyklu zainicjowanego przez Instytut Francuski pt. "Dialogi europejskie"

Delegacja PW na ENHANCE+ Kick-Off na Politechnice w Berlinie

Ponad 130 przedstawicieli dziesięciu uczelni partnerskich ENHANCE+ (zob. FILM) spotkało się w Berlinie w dn. 22-23 lutego 2024 r., aby oficjalnie zainaugurować nową fazę projektu. Jest on kontynuacją działań zrealizowanych przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie w projekcie ENHANCE w latach 2020-2023. Czas realizacji ENHANCE+ obejmuje lata 2023-2027.

Zaproszenie na spotkanie “How can biotechnology contribute to convert carbon and make our world greener?” - 7.03.2024 r.

W dn. 7 marca 2024 r. odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu „Polsko-Niemieckie Spotkania Naukowe”. Gośćmi będą Prof. Dr. Ir. Largus Angenent oraz prof. dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel, którzy rozmawiać będą na temat: „How can biotechnology contribute to convert carbon and make our world greener?”.

ENHANCE Conversations na Politechnice w Berlinie

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tegorocznego spotkania ENHANCE Conversations na Politechnice w Belinie, które odbyło się 23 lutego 2024 r.

Udział pracowników CWM w szkoleniu z zakresu legalizacji pobytu zagranicznych naukowców oraz studentów w Polsce

W dn. 13 lutego 2024 r. pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - Magdalena Bobryk, Katarzyna Dyrka, Karol Maśluszczak, Marzena Pobojewska, Zenoviya Shits oraz Marta Szajnowska-Ksit, z-ca Dyrektora CWM - wzięli udział w szkoleniu z zakresu legalizacji pobytu zagranicznych naukowców oraz studentów w Polsce zorganizowanym na SGGW. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Wydziału ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Spotkanie dla studentów PW zainteresowanych programem Erasmus+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025. Spotkanie odbędzie się 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01.

Polsko-niemiecka “Sprachcafe”

W semestrze zimowym 2023/2024 odbyły się trzy spotkania w ramach pierwszej edycji polsko-niemieckiej "Sprachcafe" - projektu, który  połączył studentów czterech uczelni technicznych konsorcjum ENHANCE: Politechnik w Akwizgranie, Berlinie, Gdańsku i Warszawie. 

Udział pracowników CWM w konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce”

W dn. 8-9 lutego 2024 r. w Poznaniu odbyła się siedemnasta edycja konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce". Konferencja została zorganizowana w ramach programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Gospodarzem wydarzenia była Politechnika Poznańska.

Zaproszenie na spotkanie ENHANCE Conversations: Future Skills - 23.02.2024 r.

W imieniu konsorcjum ENHANCE (zob. FILM) zapraszamy na wirtualne spotkanie w ramach cyklu ENHANCE Conversations. Tegoroczne spotkanie koncentruje się na "umiejętnościach przyszłości" i procesie wyposażania studentów w kompetencje i wartości, które pomogą im radzić sobie z wyzwaniami dzisiejszego i jutrzejszego dnia.

Nowy film promocyjny ENHANCE

Zachęcamy do zapoznania się z nowym filmem promocyjnym konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska.

Udział pracowników CWM w XI Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym

W dn. 1 lutego 2024 r. na Stadionie Narodowym odbyło się spotkanie w ramach XI Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Konkurs "Mój doktorat w 180 sekund"

Przed nami szósta edycja konkursu “Mój doktorat w 180 sekund” organizowana przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Plejadą - Akademickim Towarzystwem Romanistów Polskich

Udział dr inż. Anny Rolewicz-Kalińskiej (WIBHiŚ) w seminarium „Together for sustainability: Do we expect too much from science?“ w Ambasadzie Niemiec

W dn. 11 stycznia 2024 r. odbyło się seminarium "Together for sustainability: Do we expect too much from science?" zorganizowane wspólnie przez Ambasadę Niemiec, Ambasadę Francji i Austriackie Forum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie pod patronatem Polskiej Akademii Nauk.

Dr Oksana Polykova-Nestarenko z Politechniki w Walencji z wizytą na PW

W dn. od 3.01.2024 r do 5.02.2024 r. w Studium Języków Obcych PW przebywa z wizytą dydaktyczno-naukową dr Oksana Polykova-Nestarenko z Wydziału Lingwistyki Stosowanej Politechniki w Walencji (UPV) należącej do konsorcjum ENHANCE.

ATHENS - rejestracja na sesję Marzec 2024

Informujemy, że w dn. 16-30 stycznia 2024 r. otwarty będzie nabór kandydatów na wyjazd w ramach programu ATHENS.

OFERTY SZKOLENIOWE I KURSY ENHANCE W 2024 r.

W ENHANCE pracujemy nad atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi zarówno dla studentów jak i pracowników uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Politechnika Warszawska po raz drugi z dofinansowaniem NAWA na współpracę akademicką z Ukrainą

W dn. 27 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z Narodową Agencją Współpracy Akademickiej na kontynuację i rozwój współpracy z uczelniami ukraińskimi. Umowa dotyczy współpracy z Politechniką Kijowską i Politechniką Lwowską w ramach działań Politechniki Warszawskiej w konsorcjum ENHANCE.

Warszawa z drugą nagrodą w konkursie Komisji Europejskiej na Europejską Stolicę Innowacji (iCapital)

W dn. 27 listopada 2023 r. Komisja Europejska przyznała w Marsylii nagrody w dziewiątej edycji konkursu The European Capital of Innovation Awards (iCapital).

Glosariusz PW

W dn. 17 grudnia 2023 r. został uruchomiony serwis www.glossary.pw.edu.pl, gdzie znajduje się baza terminów polskich i angielskich najczęściej używanych w naszej Uczelni.