Ważne informacje

Welcome Meeting dla studentów zagranicznych

W dn. 5.10.2023 r. w sali 1.01 w Centrum Innowacji, ul. Rektorska 4, odbyło się spotkanie dla studentów zagranicznych, którzy rozpoczynają studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Wydarzenie zorganizowali pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej z biura Biura Studentów Międzynarodowych (International Students Office). W spotkaniu wzięło udział ponad 60 studentów.

Język polski na Politechnice Warszawskiej

Studenci zagraniczni Politechniki Warszawskiej uczą się języka polskiego jako języka obcego od 1968 roku.

Erasmus+ Welcome Meeting dla studentów przyjeżdżających

W dn. 2.10.2023 r. w sali 1.01 w Centrum Innowacji, ul. Rektorska 4, odbyło się spotkanie dla studentów zagranicznych przyjeżdzających na PW w ramach programu Erasmus+ i Wymiany Bilateralnej. Wydarzenie zorganizowali pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej z Biura Erasmus +. W spotkaniu wzięło udział ponad 350 studentów z około 30 państw, w tym Hiszpanii, Włoch, Turcji czy Niemiec.

OFERTY SZKOLENIOWE I KURSY ENHANCE - semestr zimowy 2023/2024

W ENHANCE pracujemy nad atrakcyjnymi ofertami szkoleniowymi zarówno dla studentów jak i pracowników uczelni zrzeszonych w konsorcjum.

Udział pracowników naukowych z Ukrainy w “Signal Processing Symposium” w Karpaczu

W dn. 25-28.09.2023 r. odbyła się w Karpaczu międzynarodowa konferencja Signal Processing Symposium, którą zorganizowały Politechnika Warszawska, Fundacja Mikrofal i Radiolokacji "MIKON" i Politechnika Wrocławska we współpracy z Polską Akademią Nauk. Dzięki dofinansowaniu NAWA "Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie" w sympozjum wzięli udział naukowcy i studenci z Ukrainy - 3 osoby z Politechniki Lwowskiej i 3 osoby z Politechniki Kijowskiej.

Ruszyły zapisy na kursy SJO przygotowane we współpracy z Politechniką w Akwizgranie i Walencji - DEADLINE 5.10.2023 r.

Studium Języków Obcych zaprasza studentów PW do zapisów na kursy przygotowane we współpracy z Politechniką w Akwizgranie i Politechniką w Walencji w ramach konsorcjum ENHANCE.

Wizyta studyjna pracowników PW na Politechnice w Akwizgranie

W dn. 20-22 września 2023 r. na Politechnice w Akwizgranie odbyło się spotkanie grupy roboczej w ramach projektu ENHANCERIA oraz wizyta studyjna w ramach konsorcjum ENHANCE w pracowniach Living Labs Incubator, w której wzięło udział 5 pracowników Politechniki Warszawskiej.

Zaproszenie na międzynarodową konferencję CLIMATE CHANGE: CHALLENGES FOR LIFE QUALITY na PW, 19-21.10.2023

W dn. 19-21.10.2023 r. na Politechniki Warszawskiej odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. CLIMATE CHANGE: CHALLENGES FOR LIFE QUALITY. Konferencję organizuje Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Dzięki dofinansowaniu NAWA "Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie" w konferencji wezmą udział naukowcy z Politechniki Lwowskiej oraz z Politechniki Kijowskiej.

Udział pracowników naukowych i studentek z Ukrainy w '17 Międzynarodowym Kongresie Polimerów w Betonie' na PW - ICPC 2023

W dn. 17 września 2023 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się inauguracja 17 Międzynarodowego Kongresu Polimerów w Betonie. Współorganizatorami kongresu ICPIC 2023 jest Politechnika Warszawska i Instytut Techniki Budowlanej. Dzięki dofinansowaniu NAWA "Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie" w kongresie wzięło udział 5 pracowników naukowych z Politechniki Lwowskiej oraz 3 studentki z Politechniki Kijowskiej.

Udział studentów PW w drugiej edycji szkoły letniej ENHANCE Summer School in Sustainable Entrepreneurship and Innovation (SEI) w Szwecji.

W dn. 21-25 sierpnia 2023 r. odbyła się stacjonarna cześć szkoły letniej Summer School in Sustainable Entrepreneurship and Innovation (SEI), którą zorganizował  Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Goteborgu w ramach konsorcjum ENHANCE. W szkole letniej wzięło udział 4 studentów z PW.

Udział doktorantek z Ukrainy w kursie “Enhancing Language Production Skills” na Politechnice Warszawskiej

W dn. 4-8 września 2023 r. w ramach programu NAWA “Solidarni z Ukrainą - Uniwersytety Europejskie” Studium Języków Obcych przeprowadziło kurs języka angielskiego “Advanced English for PhD Students - Enhancing Language Production Skills” dla 10 doktorantek z ukraińskich uczelni partnerskich Politechniki Warszawskiej: 5 z Politechniki Lwowskiej i 5 z Politechniki Kijowskiej. 

ATHENS - rejestracja na sesję Listopad 2023

Informujemy, że w dn. 9-19 września 2023 r. otwarty będzie nabór kandydatów na wyjazd w ramach programu ATHENS.

Zapisy na kurs online ‘Critical Sustainability’, który organizuje Politechnika w Berlinie dla uczelni partnerskich ENHANCE - DEADLINE 5 września 2023

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni ENHANCE na zdalny kurs ‘Critical Sustainability’, który rozpoczynie się 5 września 2023 r.

Połączona międzynarodowa konferencja RQ17 i ISMANAM 27 na PW

W dniach 20-25 sierpnia 2023 r. Wydział Inżynierii Materiałowej zorganizował na Politechnice Warszawskiej międzynarodową konferencję RQ17 i ISMANAM 27. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w dziedzinie szkieł metalicznych i innych materiałów amorficznych, materiałów nanokrystalicznych i innych materiałów metastabilnych, ich przetwarzania, struktury, właściwości i zastosowań.

Współpraca Politechniki Warszawskiej i Ningbo University of Technology

Inicjatywy związane z badaniami, kształceniem oraz zasobami ludzkimi – to główne obszary wspólnych działań, które znalazły się w porozumieniu zawartym przez uczelnie.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel zapraszają studentki Politechniki Warszawskiej z Ukrainy do udziału w programie stypendialnym.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i firma Intel zapraszają studentki Politechniki Warszawskiej z Ukrainy do udziału w programie stypendialnym.

Seminaria im. Prof. Bałdygi na Politechnice w Berlinie

W dn. 14-15 września 2023 r. na Politechnice w Berlinie, która jest partnerem PW w konsorcjum ENHANCE, odbędzie się kolejna edycja seminariów upamiętniających prof. Jerzego Bałdygę – byłego dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, członka Rady Doskonałości Naukowej i członka zarządu Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej, który zmarł 18 listopada 2019. Profesor Bałdyga był cenionym w świecie specjalistą z zakresu mechaniki płynów, procesów mieszania i reaktorów chemicznych.

REKRUTACJA DO PROGRAMU RISE WORLDWIDE 2024

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza doktorantów, pracowników naukowych oraz jednostki badawcze z całego świata zainteresowanych współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w kolejnej edycji programu RISE Worldwide 2024 (Research Internships in Science and Engineering).

Międzynarodowa szkoła letnia ENHANCE Students Against Climate Change Summer School 2023 na PW

W dn. 10-14 lipca 2023 r. Politechnika Warszawska zorganizowała międzynarodową szkołę letnią ENHANCE Students Against Climate Change Summer School 2023. Dzięki wykładom zaproszonych gości, dyskusjom grupowym oraz zajęciom praktycznym z projektowania, prototypowania i testowania swoich pomysłów uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki związanej ze zmianami klimatu.

Warsztaty ENHANCE na PW – 22 czerwca oraz 4 lipca 2023 r.

W dn. 22 czerwca 2023 r. oraz 4 lipca 2023 Politechnika Warszawska zorganizowała dwa międzynarodowe warsztaty w ramach konsorcjum ENHANCE: “Artificial Intelligence in Higher Education” oraz “Learning Environments for Alpha Generation”