Ruszyły zapisy do III edycji szkoły letniej ENHANCE Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024 na PW - DEADLINE 20.06.2024

1 lipca 2024 r. rozpocznie się III edycja międzynarodowej szkoły letniej ENHANCE "Blue-Green-IN Climate Change Summer School 2024', którą organizuje Politechnika Warszawska we współpracy z Politechniką w Walencji i Politechniką w Akwizgranie.

SUMMER_SCHOOL_2024_grphcdd 1

Dzięki wykładom zaproszonych gości, dyskusjom grupowym oraz zajęciom praktycznym z projektowania, prototypowania i testowania swoich pomysłów uczestnicy szkoły letniej zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki związanej ze zmianami klimatu. Zespoły studentów będą pracować pod kierunkiem wykładowców z Politechniki Warszawskiej, którzy będą ich wspierać, dzieląc się specjalistyczną wiedzą, gotowymi metodami pracy zespołowej, pobudzając kreatywność i dbając o komfortowe warunki pracy.

Podstawowe informacje:

- Czas trwania: zajęcia i warsztaty online od 1 do 11 lipca 2024 r., część stacjonarna w Warszawie od 15 do 19 lipca 2024 r. oraz konsultacje projektowe online od 22 do 26 lipca 2024 r.
- Szkoła letnia jest otwarta dla studentów, którzy ukończyli co najmniej drugi rok studiów licencjackich oraz studentów studiów magisterskich lub doktoranckich.
- Spośród kandydatów zostanie wybranych od czterech do pięciu studentów z każdej uczelni ENHANCE. Każdy kandydat powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
- Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny.
- Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF): 6
- Punkty ECTS: 4 
- Organizatorzy: Politechnika Warszawska przy współpracy z Politechniką w Walencji i Politechnika w Akwizgranie.
- Osoba kontaktowa: Anna.Smulska@pw.edu.pl
- Termin składania wniosków: 20 czerwca 2024 r.

Pobierz ulotkę informacyjną:

Zobacz również wcześniejsze edycje szkoły letniej CLIMATE CHANGE:

I edycja 2021: TUTAJ.
II edycja 2023: TUTAJ.