Kurs projektowy języka włoskiego dla studentów Politechniki Warszawskiej

W semestrze letnim 2023/2024 Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki w Mediolanie, zorganizowało kurs projektowy języka włoskiego dla studentów Politechniki Warszawskiej „Włoski z Architekturą/Projekty Współczesnej Architektury Mediolanu”. Program kursu został opracowany przez Magdę Turowską i poprzedzony wizytą studyjną na Politechnice w Mediolanie, należącej do konsorcjum ENHANCE. 

włoski dla architektów

Zajęcia prowadzone w SJO we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki w Mediolanie. Fot. SJO.

Nowatorski projekt językowy ma na celu rozwijanie wiedzy studentów z zakresu języka włoskiego przydatnej w praktyce zawodowej architekta. Zajęcia poszerzały umiejętności posługiwania się słownictwem architektonicznym poprzez pracę nad projektem z zakresu architektury współczesnej Mediolanu, doskonaliły umiejętności prezentacji w języku włoskim oraz pracy w zespole. Kurs został wzbogacony o słownictwo potrzebne podczas studiów na włoskiej uczelni oraz o wizytę na zajęciach studenta z Politechniki w Mediolanie przebywającego na stypendium Erasmus na Politechnice Warszawskiej, który podzielił się swoimi doświadczeniami w studiowaniu we włoszech.  

Koordynatorkami projektu jest Dorota Chromińska oraz Magda Turowska ze Studium Języków Obcych. 

Planowana jest kolejna edycja kursu w semestrze zimowym 2024/2025.