Międzynarodowe warsztaty ENHANCE Smart City z wystawą projektów studenckich na Politechnice Warszawskiej

W dn. 15-19 maja 2023 r. Politechnika Warszawska zorganizowała międzynarodowe warsztaty “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?” z udziałem 28 studentów z 8 uczelni i 6 krajów. Były one kontynuacją zajęć online prowadzonych od 1 marca 2023 r. przez międzynarodowe grono ekspertów z uczelni partnerskich ENHANCE pod kierownictwem prof. Roberta Olszewskiego z Wydziału Geodezji i Kartografii. Zostały one przeprowadzone w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme) we współpracy z Norweskim Uniwersytetem Naukowo-Technicznym i Politechniką w Akwizgranie. Dzięki dofinansowaniu NAWA wzięło w nich udział 7 studentek z Ukrainy (Politechnika Kijowska i Politechnika Lwowska). Uczestnicy warsztatów otrzymają 4 punkty ECTS.

11

www.smartcity.enhance.pw.edu.pl

Część stacjonarną warsztatów ze strony Politechniki Warszawskiej przygotował i przeprowadził zespół: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. Uczelni, dr inż. Agnieszka Wendland i mgr Katarzyna Bargieł (Wydział Geodezji i Kartografii PW), dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW). Koordynację organizacyjną warsztatów zapewnili Anna Smulska i Piotr Szczepański z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

2222

Uczestnicy warsztatów podczas zajęć praktycznych. Fot. Piotr Szczepański.

Warsztaty (zob. GALERIĘ ZDJĘĆ) miały na celu pomoc uczestnikom w zrozumieniu złożoności i znaczenia procesów związanych z projektowaniem i funkcjonowaniem zrównoważonych i inteligentnych miast w powiązaniu z potrzebami mieszkańców. Podczas zajęć praktycznych studenci poznali najnowsze rozwiązania i trendy technologiczne stosowane w obszarze smart city. Zapoznali się również z podstawowymi koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W ramach warsztatów uczestnicy opracowali prototypowe rozwiązania dla wybranych problemów zdiagnozowanych w swoich miastach. Zespoły z poszczególnych uczelni przedstawiły projekty: POBIERZ PDF Z PROJEKTAMI (poniżej): 

PL_PROJEKTY_SMART CITY 2023 (pdf, 11,03 MB)

Posłuchaj wywiadów z uczestnikami warsztatów: TUTAJ.

Warsztaty zakończyły się w dn. 19 maja 2023 r. wystawą projektów studenckich, która została zaprezentowana na parterze Wydziału Matematyki i Nauki Informacyjnych PW. Ponadto rozstrzygnięto konkurs, w którym wybrano najlepszy projekt.

33

Przemówienie Grzegorza Robaka, Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, podczas wystawy projektów studenckich na Wydziale MiNI. Fot. Piotr Szczepański.

W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. Dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. Uczelni; Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni; Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej w zakresie spraw studenckich dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. Uczelni; Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska, lider pakietu "Society-centred education" w konsorcjum ENHANCE prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski oraz Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

44

Organizatorzy warsztatów oraz jury konkursu. Fot. Piotr Szczepański.

Prace studentów oceniało międzynarodowe jury z 5 uczelni ENHANCE w składzie: Robin Chang (RWTH Aachen), Jorge Gil (CHALMERS), Javier Rodrigo Ilarri (UPV), Robert Olszewski (WUT) oraz Yu Wang (NTNU). Pierwszą nagrodę w konkursie w wysokości 2000 Euro otrzymał zespół z Politechniki w Berlinie za projekt EVA (Energy Voice Assistant). Wyróżnienie - nagrodę w wysokości 1000 Euro - otrzymał zespół z Uniwersytetu Chalmersa za projekt FOODPRINT.

55

Zdobywcy pierwszej nagrody z Politechniki w Berlinie oraz przedstawiciel zespołu z Uniwersytetu Chalmersa, którego projekt otrzymał wyróżnienie. Fot. Piotr Szczepański.

Zapraszamy do oglądania prac studenckich na wystawie na Wydziale Matematyki i Nauki Informacyjnych PW do 26 maja 2023 r.

Więcej informacji o ofercie dydaktycznej konsorcjum ENHANCE: TUTAJ.

66

Uczestnicy warsztatów “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?”.
Fot. Piotr Szczepański.