Narada programowa (2017) uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland"

4 lipca 2017 r. w Centrum Nauki i Biznesu Politechniki Opolskiej odbyła się narada programowa uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland”.

Podczas narady podsumowano działania zrealizowane w ramach programu „Study in Poland” w roku 2016/2017 oraz przedstawiono plan działań na nadchodzący rok akademicki. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się ze strategią, zakresem działania i ofertą programową Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, która rozpocznie swoją działalność od 1 października 2017 r.

Ważną częścią spotkania była dyskusja panelowa na temat priorytetowych rynków zagranicznych (Indie, Chiny, Kazachstan i Azja Środkowa) oraz działań marketingowych i promocyjnych skierowanych do studentów ze wskazanych krajów. Pani Marta Szajnowska-Ksit, p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, przedstawiła najważniejsze fakty dotyczące pozycji i potencjału Politechniki Warszawskiej w zakresie umiędzynarodowienia, w tym rozwoju studiów anglojęzycznych i unikatowego na skalę Polski programu przygotowawczego dla cudzoziemców. Ponieważ największą grupę studentów zagranicznych w PW od 3 lat stanowią studenci z Indii, Pani Szajnowska-Ksit została poproszona o przedstawienie doświadczeń PW związanych z rekrutacją studentów z tego kraju.

Szczegółowa relacja z narady wraz z prezentacjami oraz plan działań w ramach programu „Study in Poland” na rok 2017/2018 są dostępne na stronie: http://www.studyinpoland.pl/narada2017/