Oferta stypendialna dla młodych naukowców - wyjazd na staż do Chin

Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security oferuje staże dla młodych naukowców w Chinach.
Poniżej informacje oraz dane kontaktowe bezpośrednio do organizatorów.