Podsumowanie programu “Mistrzowie dydaktyki” na PW

W dn. 16 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu PW Centrum Współpracy Międzynarodowej zorganizowało seminarium uczelniane dotyczące wdrożenia nowoczesnych metod dydaktycznych na PW. Nowoczesne metody kształcenia są celem strategicznym w obszarze “Kształcenie” w Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. W seminarium wzięło udział 90 osób.

22

Dyrektor CWM, Grzegorz Robak, podsumowuje program “Mistrzowie dydaktyki” na PW. Fot. Piotr Szczepański.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej. Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, przedstawił prezentację podsumowującą program “Mistrzowie dydaktyki” na PW. 

Program był realizowany w latach 2020 - 2023. Jego celem było podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania innowacyjnych metod dydaktycznych. W 1. etapie programu (szkolenia zagraniczne, testowanie) wzięło udział 55 nauczycieli akademickich z 16 wydziałów/jednostek organizacyjnych PW. W 2. etapie programu (wdrażanie) wzięło udział 12 nauczycieli akademickich z 9 wydziałów/jednostek organizacyjnych PW. Program sfinansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

11

Dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska, Wydział Geodezji i Kartografii, opowiada o szkoleniu w Ghent University, Belgia. Fot. Piotr Szczepański.

Następnie głos zabrali nauczyciele akademiccy PW, którzy uczestniczyli w szkoleniach w najlepszych zagranicznych ośrodkach edukacyjnych (University College London, Uniwersytet w Gandawie, Uniwersytet w Aarhus, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet w Oslo), a następnie testowali i wdrażali nowoczesne metody nauczania na zajęciach ze studentami na swoich wydziałach. Byli to:

  • dr inż. arch. Ewa Jarecka-Bidzińska, Wydział Geodezji i Kartografii, szkolenie w Ghent University, Belgia 
  • dr inż. Rafał Wróblewski, Wydział Inżynierii Materiałowej, szkolenie w Aarhus Univeristy, Dania 
  • dr inż. Krzysztof Ejsmont, Wydział Mechaniczny Technologiczny, szkolenie w University College London, Wielka Brytania 
  • dr inż. Łukasz Makowski, Wydział Elektryczny, szkolenie w University of Groningen, Holandia 

Program “Mistrzowie dydaktyki” koordynowało Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynacja obejmowała przygotowanie wniosku i budżetu, rekrutację uczestników, organizację wyjazdów zagranicznych, przygotowanie sprawozdań rzeczowych i finansowych, dystrybucję i przekazywanie do MNiSW raportów i ankiet ewaluacyjnych, organizację spotkań z uczestnikami programu na PW, a także wystąpienia na konferencjach MNiSW.