Q&A dla zagranicznych studentów - 21 listopada, godz. 14.00, MS Teams

Chcesz zapytać o sprawy związane z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej? Porozmawiać z przedstawicielami władz uczelni i Samorządu Studentów? Weź udział w spotkaniu online 21 listopada o godzinie 14:00 w MS Teams.

kartka_z_kalendarza_21listopada_960x1200

Podczas spotkania będzie można zadawać pytania oraz podzielić się opiniami. W spotkaniu wezmą udział Prorektor ds. Studenckich - prof. Robert Zalewski, z-ca Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej - Marta Szajnowska-Ksit, przedstawiciele Welcome Point PW, dziekanatów i Samorządu Studentów. 

Link do potkania na MS Teams.