Roczny staż w USA w ramach Programu BioLAB – spotkanie informacyjne

W imieniu Wydziału Chemicznego PW zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone programowi stażowemu BioLAB.

biolab

https://fulbright.edu.pl/biolab/

Wydarzenie będzie okazją do poznania oferty Programu BioLAB. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Termin: 13 listopada, godz. 15:30
Miejsce: Politechnika Warszawska, Gmach Chemii, Audytorium Zawadzkiego, ul. Noakowskiego 3
Prowadząca: dr Phil Trella, Associate Vice Provost and Director, University of Virginia

Program BioLAB to roczny staż dla studentów i studentek nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych (biologia, biochemia, biofizyka, bioinformatyka, biotechnologia, chemia, fizyka, farmacja, medycyna, itp.) w czterech amerykańskich instytucjach naukowych: University of Virginia, University of Chicago, Oklahoma Medical Research Foundation oraz UT Southwestern Medical Center.

uni 2

Program powstał z inicjatywy prof. Zygmunta Derewendy z University of Virginia. Prof. Derewenda w 2001 r. po raz pierwszy zaprosił do odbycia stażu w USA studentów i studentki ze swojej alma mater, Uniwersytetu Łódzkiego.

Z prawie 500 dotychczasowych absolwentów i absolwentek Programu BioLAB ponad 90% zdecydowało się na kontynuację nauki na studiach doktoranckich, w USA (20%), Europie i całym świecie. Wśród instytucji, na których studiują absolwenci i absolwentki programu znajdują się m.in. University of Oxford, University College London, University of Cambridge, Max Planck Institute czy ETH Zürich. Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych, takich jak Nature, Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics czy Acta Crystallographica.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje Programem od 2013 r.  

BioLAB w całości finansowany jest przez instytucje goszczące.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://fulbright.edu.pl/biolab/.

Plakat promujący spotkanie PW