Ruszyły zapisy do II edycji szkoły letniej ENHANCE Students Against Climate Change 2023 na PW - DEADLINE 2 czerwca 2023 r.

4 lipca 2023 r. rozpocznie się II edycja międzynarodowej szkoły letniej 'ENHANCE Students Against Climate Change 2023', którą organizuje Politechnika Warszawska.

SUMMER SCHOOL CLIMATE CHANGE (1)

Dzięki wykładom zaproszonych gości, dyskusjom grupowym oraz zajęciom praktycznym z projektowania, prototypowania i testowania swoich pomysłów uczestnicy szkoły letniej zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki związanej ze zmianami klimatu. Zespoły studentów będą pracować pod kierunkiem wykładowców z Politechniki Warszawskiej, którzy będą ich wspierać, dzieląc się specjalistyczną wiedzą, gotowymi metodami pracy zespołowej, pobudzając kreatywność i dbając o komfortowe warunki pracy.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

– Czas trwania szkoły letniej:
I cz. zajęcia online od 4-5 lipca 2023 r.
II cz. zajęcia stacjonarne na PW od 10-14 lipca 2023 r.
– W szkole letniej mogą wziąć udział studenci, którzy ukończyli co najmniej 2 rok studiów inżynierskich oraz studenci studiów magisterskich.
– W szkole letniej wezmą udział studenci ze wszystkich uczelni ENHANCE, a także Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej, które są partnerami stowarzyszonymi konsorcjum ENHANCE,
– W szkole letniej może wziąć udział 5 studentów z PW - wybrane osoby, po zakończeniu zapisów, zostaną poproszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który zostanie przesłany mailem
– Udział w szkole letniej jest bezpłatny.
– Za udział szkoły letniej można otrzymać 4 ECTS. 
– Aby aplikować, należy przesłać list motywacyjny w j. angielskim o długości 300-500 słów, w którym kandydat:

1) przedstawi się oraz poda poziom, rok i kierunek swoich studiów na PW,
2) poda średnią ocen z ostatniego semestru,
3) poda poziom znajomości języka angielskiego,
4) wyjaśni powody, dla których chce uczestniczyć w szkole letniej ENHANCE,
5) wskaże obszary i zadania, w których zamierza wykorzystać nowo zdobytą wiedzę i umiejętności,
6) wskaże w jakich kursach lub programach edukacyjnych – związanych ze zmianami klimatycznymi – realizowanych w ramach konsorcjum ENHANCE lub na innych uczelniach, brał do tej pory udział. 

Zapraszamy studentów PW do przesyłania listów motywacyjnych do Pana Piotra Szczepańskiego na adres: piotr.szczepanski@pw.edu.pl

R E K R U T A C J A   P O T R W A   D O  :  2   c z e r w c a   2 0 2 3  r .

Pobierz ulotkę ze szczegółami:

Informacja o pierwszej edycji szkoły letniej: TUTAJ.