Ruszyły zapisy na warsztaty "Intercultural Basic Qualification" dla studentów ENHANCE

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów uczelni konsorcjum ENHANCE na warsztaty, których celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z komunikacją międzykulturową (intercultural communication) w pracy zespołowej, projektach interdyscyplinarnych i na wyjazdach zagranicznych.

Poster_XKLTR

www.tu.berlin

Podczas intensywnego tygodniowego kursu uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie komunikować się i współpracować ze specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny i środowiska oraz jak się przygotować do wyjazdu do innego kraju.

Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w Berlinie i zdalnie w języku angielskim lub niemieckim (do wyboru).

Dodatkowo, Politechnika w Berlinie proponuje na miejscu warsztaty dedykowane wyjazdom do Chin (zajęcia w j. angielskim) i Indii (zajęcia w j. niemieckim).

Termin rejestracji: 19.02.2023
Część online: 20.02.2023 - 12.03.2023
Część stacjonarna: 13.03.2023 - 17.03.2023 (w godz. 9:00 - 17:00, obecność obowiązkowa)
Zaliczenie: 28.03.2023, godz. 10.00-11.00 (bez oceny)

Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.
Po spełnieniu warunków uczestnicy otrzymają 3 punkty ECTS.

Kontakt:  inter.basis@ik-ewi.tu-berlin.de
Rejestracja i dodatkowe informacje: https://www.tu.berlin/en/go165148/

/

FOR ENGLISH BELOW

Seminar "Intercultural Basic Qualification" at Berlin University of Technology – registration

Berlin University of Technology (TUB) invites students from ENHANCE to attend a seminar "Intercultural Basic Qualification".

The seminar will be conducted onsite in Berlin and online.

During the one-week intensive seminar in the semester break students will get a basic understanding of intercultural communication and cooperation in order to find their way on an international professional field. The seminar consists of application exercises and theoretical basics and focuses on practical relevance.

The seminar will be conducted stationary in Berlin and remotely in English or German (your choice). 

Additional: TUB offers on-site seminar with focus on China (english) and focus on India (german).

/

Deadline for registration: 19.02.2023

Online phase ISIS: 20.02.2023 - 12.03.2023

Duration of compact seminar: 13.03.2023-17.03.2023 (9:00 to 17:00, compulsory attendance)

Open-book-exam: 28.03.2023, 10-11 am (ungraded)

/

What?
Basic knowledge of intercultural communication and cooperation
Who?
BA and MA students of the TU Berlin and ENHANCE universities
For what?
3 ECTS free choice or additional module incl. certificate of attendance for your application documents!
How?
Seminar in German or in English

Contact for questions:  inter.basis@ik-ewi.tu-berlin.de
Website for information and registration: https://www.tu.berlin/en/go165148/