Seminarium dotyczące realizacji projektów Erasmus Mundus

Seminarium dotyczące realizacji projektów Erasmus Mundus

W dniu 22 października br. odbyło się o seminarium poświęcone doświadczeniom polskich uczelni w realizacji projektów Erasmus Mundus. W spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Współpracy Międzynarodowej wzięli udział przedstawiciele sześciu polskich uniwersytetów zaangażowanych w realizację projektów wymian Erasmus Mundus. 

W latach 2007 – 2013 polskie uczelnie uczestniczyły w realizacji 116 projektów tego typu, koordynując 12 projektów. Należy jednak podkreślić, że tylko trzy polskie uniwersytety były koordynatorem projektów typu mobilność: Politechnika Warszawska (4 projekty), Uniwersytet Warszawski (4 projekty) oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza (4 projekty). Politechnika Warszawska, realizująca projekty: eASTANA (wymiana z krajami Azji Centralnej), EWENT (wymiana z Ukrainą, Białorusią i Mołdawią) i ACTIVE (wymiana z Ukrainą, Białorusią,  Mołdawią, Gruzją i Armenią), przyjęła na wymiany oraz pełne studia 152 studentów oraz pracowników akademickich. W 2015 r. rozpoczęliśmy również koordynację projektu PANTHER, dotyczącego wymian na poziomie doktoranckim oraz ponad-doktoranckim pomiędzy Europą a Australią i Nową Zelandią.

Realizacja projektów Erasmus Mundus na polskich uniwersytetach była bardzo owocna, jeśli chodzi o liczbę zaakceptowanych studentów, ale także o nawiązane kontakty akademickie z instytucjami z krajów docelowych. Należy również podkreślić bardzo ważny aspekt promocji polskiego szkolnictwa wyższego na priorytetowych rynkach edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy seminarium wyrazili duże zadowolenie z osiągniętych rezultatów. Niestety, w ramach nowego programu Erasmus+ wymiana studentów i kadry akademickiej z krajami pozaeuropejskimi będzie realizowana w zupełnie innej formule, którą przedstawiła Pani Beata Skibińska, reprezentująca Fundację Rozwoju Systemów Edukacji, agencji narodowej programu Erasmus+. 

Obraz 010