Spotkanie dla koordynatorów programu Erasmus+ na PW

W dn. 24.10.2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla Koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+. Wydarzenie zorganizowali pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej z Biura Erasmus+. 

01

Prezentacja Joanny Gołębiowskiej z Biura Erasmus+ na temat BIP. Fot. Grzegorz Robak.

W spotkaniu wzięli udział Koordynatorzy wydziałowi oraz osoby związane z programem Erasmus+ z innych jednostek PW.  

W trakcie spotkania pracownicy biura Erasmus+ zaprezentowali informacje dotyczące realizacji programu w bieżącym roku akademickim. Poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. rekrutacji na mobilności studentów i pracowników i związane z nimi zmiany, tworzenia i podpisywania umowy dotyczącej nauki zdalnej (Online Learning Agreement), finansowania mobilności oraz nowych form mobilności w ramach Erasmus+, takich jak BIP (Blended Intensive Programme). 

Centrum Współpracy Międzynarodowej zrealizowało dotąd dwa BIP-y: Szkołę Zimową Data Literacy oraz warsztaty Smart Sustainable Cities & Communities w ranch konsorcjum ENHANCE, o których podczas spotkania opowiedział Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Po prezentacji przeprowadzona została dyskusja, podczas której koordynatorzy mogli zadać bardziej szczegółowe pytania i porozmawiać o bieżących sprawach.