Spotkanie koordynatorów ds. Programu Erasmus+

Spotkanie koordynatorów ds. Programu Erasmus+

13 października 2016 r. odbyło się spotkanie koordynatorów ds. Programu Erasmus+ zorganizowane przez Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Celem spotkania była prezentacja szerokiej oferty Programu oraz omówienie szczegółów i problemów występujących zarówno po stronie poszczególnych Wydziałów jak i samego CWM.

Prezentacje dotyczyły:

·        Mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni (kraje programu)

·        Praktyk i staży Erasmus +

·        Mobilności edukacyjnej z krajami partnerskimi

·        Zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER

Coroczne spotkanie koordynatorów ds. Programu Erasmus+ organizowane przez CWM są doskonałą okazją do wspólnej dyskusji, wymiany poglądów oraz lepszego poznania siebie i swoich codziennych problemów.

DSCN0023