Spotkanie promocyjno-informacyjne z kandydatami z Kazachstanu

W dniu 30 października 2017 r. pracownik CWM Pani Zenoviya Shits spotkała się z grupą kandydatów na studia w PW z Kazachstanu. Po raz pierwszy gościliśmy na naszej uczelni 17-osobową grupę kandydatów z Kazachstanu, którzy przyjechali do Polski w celu zwiedzania polskich uczelni oraz zapoznania się z ofertą edukacyjną. Niezapomniane wrażenie sprawiło zwiedzanie Gmachu Głównego PW, biblioteki, wydziałów Fizyki i MiNI.

W trakcie spotkania kandydatom została przedstawiona pełna oferta edukacyjna PW (studia w języku angielskim i polskim, studia na zasadach konkursu, stypendia RP, bogata oferta kursów językowych przy PW).

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się staże zagraniczne i wymiana studencka. Na drugim miejscu były pytania dotyczące możliwości zakwaterowania w Domach Studenckich oraz koszty utrzymania w Polsce.

Pani Zenoviya Shits poinformowała kandydatów o nowych możliwościach wymiany studenckiej z Kazachstanem w ramach umowy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Karagandzie oraz planowanych 10 dniowych kursach specjalistycznych (letnia szkoła), które będą realizowane przez Wydział MEiL; inicjatywa organizacji takich kursów powstała w odpowiedzi na zalecenie Ministerstwa Edukacji Kazachstanu dotyczące obowiązku odbycia krótkiego (5-10 dni) stażu zagranicznego dla wszystkich studentów studiów magisterskich.

Miłym zaskoczeniem było to, że wśród opinii kandydatów Politechnika Warszawska cieszyła się wysokim uznaniem oraz była nieomylnie identyfikowana z najlepszą uczelnią techniczną w Polsce.