Spotkanie promocyjno-informacyjne z kandydatami z Ukrainy

W dniu 6 listopada 2017 r. pracownik CWM Pani Zenoviya Shits spotkała się z grupą kandydatów na studia w PW z Ukrainy (20 osób). Zainteresowani odwiedzają naszą uczelnię, jak i inne szkoły wyższe w kraju w celu dokonania ważnego wyboru właściwej ścieżki edukacyjnej.

W trakcie spotkania kandydatom została zaprezentowana bogata oferta edukacyjna PW, w tym możliwość studiów na zasadach bez odpłatności w ramach konkursu. Obywatele z Ukrainy są najliczniejszą grupą młodzieży korzystającą z tej możliwości.

Zainteresowani dopytują o możliwość zakwaterowania w Domach Studenckich, koszty utrzymania, perspektywy zatrudnienia po ukończeniu studiów, udział w stażach i wymianach studenckich.

Kandydaci z Ukrainy chętnie uczestniczą w oferowanych przez PW kursach językowych oraz kursie przygotowawczym do egzaminów wstępnych. Pani Zenoviya Shits opiekuje się słuchaczami kursu przygotowawczego oraz organizuje spotkania ze studentami z Ukrainy na naszej uczelni. Taka praktyka daje im możliwość nawiązania kontaktów oraz bliższego zapoznania się z uczelnią i studentami.